Zákaz pálení listí platí například v celé obci Milín. „Na spadané listí jsou určeny nádoby na bioodpad," upozorňuje a zároveň děkuje za respektování na webu obce starosta Pavel Nekl.

Přestože některá města pálení listí zakazují, v Příbrami na tom zahrádkáři ještě tak špatně nejsou. Roky je zvykem, že k pálení jsou určené čtvrtky. Pokud se ale většina rozhodne právě v tento pálit odpad ze zahrádek, doplácejí na to sousedé zahrádkářských kolonií, kteří se často brání přivoláním policie a ta může nařídit uhašení. Proto je potřeba zacházet s pálením zahradního odpadu citlivě, jak je uvedeno ve vyhlášce, prostě jakákoli podobná činnost nesmí nikoho obtěžovat či omezovat.

Jak je na tom Příbram, kde pálení listí patří mezi nejčastější dotazy pokládané úředníkům z odbor životního prostředí? „V zákoně na ochranu ovzduší je uvedeno, že v otevřených ohništích je možné spalovat jen suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Dobře usušené seno, listí a jiné rostlinné materiály tedy není zakázáno na otevřeném ohništi pálit při dodržení zásad požární bezpečnosti. Porušení tohoto ustanovení zákona může kontrolovat a sankcionovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností," vysvětlují úředníci.

Příslušná obec si však může vyhláškou stanovit bližší podmínky spalování suchého rostlinného materiálu, lze takové spalování i zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění. Město Příbram podrobnější regulaci nemá upravenou. Co je ale v Příbrami od letošního jara k dispozici, je kompostárna, kam může každý Příbramák zdarma odložit biologický materiál. Nachází se ve sběrném dvoře na Balonce u čistírny odpadních vod a lze sem přivézt na občanský průkaz vlastně všechno, včetně nebezpečného odpadu.

Případné pálení většího množství materiálu – je vhodné předem elektronicky ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na adrese http://hzssk.webrex.cz/. Pouze ve výjimečných případech je možno volat přímo na operační středisko tel: 950 870 444. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření.

Pár rad, než škrtneme sirkou - Než škrtneme sirkou, je potřeba si uvědomit, že přílišný smysl pro pořádek je někdy na škodu. Spadané listí je možné nechat ležet pod stromy, kolem trvalek. Přirozeně se rozloží a vyživí půdu.
 - Pohrabat je potřeba jen cesty, chodníky a udržované trávníky, kde by mohlo listí způsobit šíření chorob a plísní.
 - Připravte si listovku. Tak zahradníci nazývají zahradní zeminu vzniklou kompostováním listí. Vyhovuje svým vysokým podílem humusu jak zahradním, tak pokojovým rostlinám.
 - S listím pomohou speciální plastové kompostéry. Při tlení vzniká vyšší teplota než na běžném kompostu a proces vzniku humusu se urychluje.
 - Řada měst a obcí nabízí občanům svoz zahradního odpadu odstavenými kontejnery či možnost odevzdávat tento bioodpad ve sběrných dvorech.