„Na našem území se ani žádná spalovna nenachází. Tato varianta by byla velmi komplikovaná,“ uvedl starosta Hořovic Ondřej Vaculík a zároveň připustil, že nová koncepce nakládání s odpady by v budoucnu mohla opravdu přinést změnu, při které by se odpady měly vozit právě do spaloven. 

V blízkosti Hořovic se však žádná nenachází. „Ocitáme se na území, kde žádná spalovna není. Navíc se rychle nepostaví a je s tím spojeno spoustu povolovacích problémů. Výstavbu takového objektu může provázet například i referendum,“ upozornil Ondřej Vaculík. A jak budou Hořovičtí nakládat s odpady ve výhledu deseti až jedenácti let? Právě toto období by měla vyřešit třetí etapa skládky Hrádek.

Finance až po výběrovém řízení

Více prozradili i zástupci společnosti Ave.cz, kteří odpadové hospodářství ve městě zajišťují. „Třetí etapa výstavby skládky bude zahájena na podzim letošního roku nebo na jaře 2013. Vzhledem k tomu, že dosud neproběhlo výběrové řízení, není známo, kolik si vyžádá finančních prostředků. Stavbou 3. etapy dojde k rozšíření stávající skládky, kam bude možné ukládat odpady stejné kategorie jako dosud. Jakmile začne ukládání odpadů do 3. etapy, proběhne 1. etapa rekultivace svahu skládky směrem k městu,“ uvedla za společnost Ave.cz Jana Vondráková.