V zásadě se v ní jedná o to, že by se v budoucnu rušily všechny speciální školy a běžné školy by měly pouze velmi omezenou možnost zřídit speciální třídy.

„Materiál preferuje pouze jednu část našich občanů na úkor všech ostatních, kteří potřebují naprosto stejný zájem a podporu,“ uvedl ředitel Základní školy praktické a Základní školy speciální v Rožmitále Pavel Bártl. Materiály k podrobnému seznámení je na podatelně rožmitálského městského úřadu, kde je možné podepsat protest