Jde přestupní terminál, který byl po rozsáhlé rekonstrukci spojené s modernizací zprovozněn v nové podobě na sklonku předloňského roku. Krajský radní přijel ocenit jeho podobu i to, že při plánování podoby se už počítalo s přestupem na veřejnou dopravu z auta nebo jízdního kola. Stejně jako s opatřeními usnadňujícími jeho využívání lidmi s omezenou schopností pohybu a orientace.

Integrace Dobříšska a Sedlčanska do PID přinesla nejen nové jízdenky, které umožní přestup jak mezi autobusy, tak i mezi autobusem a vlakem, stejně jako třeba i zlepšení návaznosti přípojů. Obraz veřejné dopravy v regionu docela závažně překreslila. Vzniklo 12 nových autobusových linek a 21 dřívějších bylo zrušeno. Desítka dalších se pak dočkala změn – ať už jen kosmetických v podobě přečíslování, nebo úprav provozu.