Třicetiletá Blanka Kolářová z Příbrami vlastního psa mít nemůže. Má malý byt a čtyřnohý přítel by se tam prý jen trápil. Proto se svou rodinou začala navštěvovat a zároveň sponzorovat psí útulek Maják v Lazci u Příbrami.
„Začali jsme tam vozit granule a nějakou korunu na operace. Před více než rokem jsme dostali nápad. Požádali jsme Technické služby Příbram, ať se k němu vyjádří. Reakce jejich strany ale byla vždy podrážděná, poslední dopis jsem posílala před čtrnácti dny a zatím jsem nedostala odpověď. Ráda bych věděla, jestli se něco bude dít,“ poznamenala Blanka Kolářová.
Prý by bylo vynikající, kdyby se vedle útulku oplotilo kus pozemku, kde by měli psi možnost většího výběhu.
„Je spousta lidí, kteří nemohou mít vlastního psa. Odpoledne by mohli za poplatek dojít se psem na procházku a zase by ho odvedli zpět. Oplocený plácek by sloužil psům jako výběh. Určitě by to bylo přínosné pro obě strany,“ navrhla Blanka Kolářová s tím, že už na tento záměr sehnala čtyřicet tisíc korun a dokonce by chtěla uspořádat sbírku.
Oplocení pozemku by vyšlo na sto tisíc korun. Ze strany technických služeb ale prý bohužel není vidět žádný zájem.
„Rodina Kolářova nám ještě neposlala žádný konkrétní návrh, kde by bylo vše jasně formulované. Představy jednoduše nestačí. V posledním dopise jsem jim poděkoval za pomoc, ale nepokládám to za nezbytně nutnou investici. Útulek je dostatečně prostorově vybavený. Nechci mluvit za město, ale jsem přesvědčený, že sto tisíc do takového zbytečného nápadu neinvestuje. Pokud se Kolářovi smlouvou zaváží k zaplacení záměru, dalo by se s tím něco dělat,“ reagoval ředitel Technických služeb Příbram Ladislav Michvocík.
Oslovili jsme starostu Příbrami Josefa Řiháka a zeptali se ho, jak se mu nápad s výběhem líbí. „Žádnou žádost jsem nedostal a hlavně o tom vůbec nic nevím. Chceme v Lazci udělat útulek pro kočičky, to plánujeme. Nápad s výběhem pro psy nezavrhuji. Musíme zjistit, komu patří pozemek, ale bez žádosti to nejde. Ti lidé se musí obrátit přímo na mě. Pan Michvocík mě o ničem neřekl,“ sdělil starosta Řihák.