Zkušební provoz haly začne v sobotu 9. prosince, kdy zde začne dvoudenní fotbalový turnaj Memoriál Jana Míky. Pro diváky zatím není připraveno hlediště, budou moci být u důvodů bezpečnosti pouze ve vyhrazeném prostoru.


Od 11. prosince zůstane hala ve zkušebním provozu, ale od ledna by již měla být v plném provozu. Obě dobříšské základní školy a Gymnázium Karla Čapka se budou střídat na třech sportovních plochách a prostor haly bude vytížen od sedmé hodiny ranní až do 16 hodin. Poté ji budou využívat sportovní spolky a sdružení.


Rekonstrukce haly neprobíhala přesně podle stanovených plánů, při bouracích pracích se objevily nečekané komplikace. Při bourání části hlediště stavebníci odhalili jiné konstrukční řešení přední části horního ochozu, než ukázaly provedené sondy v jiných místech hlediště. Část horního ochozu musela být oproti plánu ubourána a poté znovu vystavěna. Tím vznikla nutnost zpracování statického posudku. V projektu byly původně plánovány betonové prvky pro diváky, ty se ukázaly jako příliš těžké a bylo třeba projekt změnit a divácká část bude tvořena odlehčenou kovovou konstrukcí.


„Prodloužení realizace je způsobeno vícepracemi, vyvolanými stavbou. Během provádění stavebních prací na obnově hlediště a sportovního povrchu dobříšské haly byly zjištěny skutečnosti, které vedly k prodloužení realizace“, uvedla Markéta Flígrová, referentka odboru místního rozvoje. „Přestože byly před zahájením akce provedeny potřebné zkoušky a sondy, během bouracích prací se ukázalo, že v místech založení bouraných stěn je porušena izolace proti vlhkosti, a musí se tudíž dodělat dodatečně.“


Předpokládané náklady na rekonstrukci byly 40,5 milionu korun, s nutnými dodatečnými úpravami se navýšily o částku cca 1 570 tisíc korun. Do rekonstruovaného prostoru také zatékalo střechou, to bylo nutno vyřešit úpravami, které vyšly na 250 tisíc korun.