Z jakého důvodu město prosazuje firmu Scolarest k provozování školní jídelny na Základní škole v Březnici?

Spolupracovali jsme se starostou v Rožmitále. A také ve Voticích, kde zajišťuje stravování tato firma od roku 1993. Dělá přibližně 800 obědů za den. Ve Voticích jsou s tímto způsobem stravování spokojeni občané i žáci. Prioritou je to, že škola má v náplni činnosti hlavně vzdělávání. My jako zřizovatel se staráme například o zajištění stravování.

Hrály v rozhodování při uvažované změně systému stravování ve škole roli finance?

Finance jsou na prvním místě. To v ekonomice vždy platí. Abych to řekl přesně, jsou součástí každé změny a musí se na ně brát ohled. Musíme skutečně hledat rezervy všude, kde jsou, a snažit se nakládat s prostředky města hospodárně.

Zjišťovali jste také názor rodičů dětí, které školu navštěvují?

Při změně se musí čekat reakce lidí, kterých se to přímo týká. Pokud město přichází s něčím novým, co rozšiřuje služby a zlepšuje možnosti, tak mi přijde divné, že lidé protestují. Co se týče záměru vedení města o změně stravování v ZŠ, tak jedním z kritérií je rozšíření počtu nabídky obědů na tři. Dítě, rodiče i cizí strávník se mohou rozhodnout na místě. Obědy jsou v kuchyni přímo vystaveny. Každý si vybere u výdejního místa a řekne si, které jídlo chce. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a také doplňků v podobě ovoce nebo salátu.

Jaké jsou podle vás hlavní výhody Scolarestu?

Jednou z výhod je určitě výběr jídel z nabídky. Další je možnost výběru salátu a také to, že rodiče mohou zablokovat určitou službu. Pokud dají pokyn na kreditní kartu, že děti si mohou odebírat jen obědy, tak si nemůžou dovolit další servis. Na vyslovené protesty, že děti mají v jídelně sladkosti, bych zareagoval tak, že v dnešní době si je mohou koupit 50 metrů od školy v klasické prodejně také.

Pracovnice v kuchyni by při změně systému stravování ve školní jídelně zůstaly?

Firmě jsme zadali podmínky, v nichž je stanoveno, že převezme veškeré pracovnice kuchyně a udělá s nimi smlouvu na dobu neurčitou. Garantovala by jim minimálně stejné podmínky jako mají nyní.

Souhlasilo vedení školy s možnou změnou stravování?

Město je zřizovatelem, a proto zodpovídá za veškeré úkony. Zarazilo mě, že SRPŠ svolalo mimořádné schůzky a nepozvalo na ně zástupce firmy Scolarest a ani zástupce města. Pokud někdo chce podávat nezkreslené informace, tak by měl dát prostor všem stranám. Chceme zkvalitnit veškeré služby, které jsou v kuchyni.