„Ne všechny svody jsou provedené správně, takže domy vlhnou. Veškerá voda, místo aby tekla do kanálu, tak teče do domu," řekl před několika měsíci Příbramskému deníku jeden z postižených obyvatel Karel Kříž.

Vpustě jsou prý také v pořádku
Problémem se zabývali i příbramští radní, kteří si nechali zhotovit několik posudků. Podle jednoho z nich je velikost a umístění vpustí v pořádku, ačkoliv byly laickou veřejností kritizovány za nedostatečnou velikost.

Posudky nezjistily závažné pochybení
Další posudky se týkaly projektové dokumentace a provedení prací.

„Máme dvě zprávy. První zpráva říká, že dokumentace byla vyhotovena v souladu s normami a že je tedy v pořádku. Druhá dokumentace říká, že až na jistá drobná pochybení byly práce provedeny v souladu s dokumentací," sdělil starosta Jindřich Vařeka.

Hasiči také prolili ulici vodou, aby zjistili, kudy se voda dostává pod vozovku.

„Vzhledem k tomu, že začalo pršet, tak byla dle mého názoru zkouška znehodnocena. Za sebe proto navrhuji, abychom provedli ještě zkoušku s barvenou vodou." Jindřich Vařeka, příbramský starosta


Prolití ulice barvenou vodou
A jaký bude tedy další krok? „S lidmi z Mariánské ulice se setkáme ještě jednou a probereme další postup," slíbil starosta.

Mariánská ulice byla opravena za bývalého vedení radnice.

Už tehdy ale oprava vyvolávala vášnivé diskuze, obzvlášť kvůli změně povrchu. Místo dlažebních kostek použila firma Strabag asfalt. Zastánci dlažebních kostek argumentovali tím, že k historii místa se hodí více. Z praktického hlediska je pro kostky plus i odvod vody od neizolovaných domů.

Prodražení opravy Mariánské ulice
Práce skončily vzhledem k několikaměsíčnímu zpoždění až v polovině roku 2013. Zároveň se stavba také prodražila.
Původní cena projektu byla necelých 12,5 milionu korun a navýšila se na 13 milionů.