Úspěchy mladých sportovců oceňovala už předchozí vedení města. Veřejnost si ale povšimla, že se trochu zapomíná i na další mladé lidi, kteří se věnují jiným oborům.

„Měli by se ocenit a podporovat také mladé lidi, kteří se věnují vědě, jazykům, technice, programování a dalším. Ten seznam může být dost dlouhý,“ uvedla na sociální síti Facebook učitelka Simona Petráň Luftová.

A vedení města souhlasí. „Sportovce k přijetí na radnici doporučuje sportovní komise, dáme tedy podnět kulturní komisi, aby se obdobným tématem také zabývala,“ mluvčí města Eva Švehlová.

Souhlasí i vedoucí nově vytvořeného kulturního centra Vlastimil Ševr. „I centrum bude podávat návrhy na ocenění v kulturní oblasti,“ uvedl.