Vážení přátelé, podnikatelé a živnostníci.
Děkuji Vám za pozvání na společné setkání a besedu, které rád přijímám. Vzájemná komunikace mezi vedením příbramské radnice a podnikateli se v poslední době zbytečně zkomplikovala. Přitom v minulosti jsem vždy vedl přímou a otevřenou diskuzi s příbramskými podnikateli. A to jak osobně při vzájemných setkáních, tak i prostřednictvím zástupců Okresní hospodářské komory Příbram. Bohužel v poslední době se vinou často zbytečně emotivních vystoupení na obou stranách naše diskuze dostávala na úroveň, kde už není možné vést konstruktivní debaty. Tato současná situace, ke které mezi námi došlo, mne mrzí. Věřím, že naše společné setkání se uskuteční v klidné a přátelské atmosféře.

Očekávám, že jako u každé debaty se v některých našich názorech nemusíme vždy shodovat. Nicméně, i když s někým nesouhlasím, přesto jeho názor respektuji. Totéž předpokládám i od svých oponentů v diskuzi. Věřím, že naše společné setkání přispěje ke zlepšení vztahů mezi radnicí a podnikateli. Doufám také, že přinese nové podněty, které do budoucna umožní lepší komunikaci a spolupráci mezi vedením města a příbramskými podnikateli a živnostníky.

V otevřeném dopise mi navrhujete termíny a místo, kdy bychom mohli naše společné setkání uspořádat. Bohužel, v únoru, jak navrhujete, se nemohu společné besedy zúčastnit.

Navrhuji proto, aby se veřejná diskuze mezi příbramskými podnikateli a živnostníky a vedením města uskutečnila v Kulturním domě Příbram ve dnech buď 6., nebo 7. března od 19 hodin.
Jsem s pozdravem a úctou.
MVDr. Josef Řihák, starosta města Příbram