Turistickou oblast a její záměry představila Lucie Kaiserová, vedoucí oddělení cestovního ruchu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, a Zuzana Kučerová, vedoucí Odboru kancelář města Příbram. „Starostové členských obcí i prezentaci pozorně vyslechli a shodli se, že nabídku případného vstupu nebo partnerství dále projednají,“ uvedl Jiří Kužel, tajemník Dobrovolného svazku obcí (DSO) ORP Příbram.

O propagaci oblasti Brd se v nedávné minulosti snažilo jak město Příbram, tak i organizace Dům Natura. Zatímco druhá jmenovaná organizace byl v realizaci svých záměrů úspěšnější, tak aktivita vedení Příbrami skončila v propadlišti dějin a aktivitu převzal právě Středočeský kraj.

Dále se starostové zabývali projednáním návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu střednědobého výhledu na roky 2020–2023. „Byla podána žádost o finanční příspěvek na další společnou poznávací cestu – sdílení dobré praxe. V květnu 2020 budou starostové členských obcí propagovat náš region v Českém Šternberku. Dále byla projednána příprava projektu na rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu v podobě inftabulí do obcí, a i nadále se zabýváme otázkou řešení odpadového hospodářství po ukončení skládkování,“ sdělila Blanka Strnadová, předsedkyně DSO ORP Příbram.