Co se loni povedlo a co se přehouplo do letošního roku?
Během letních prázdnin jsme kompletně zrekonstruovali školní kuchyni a děti v mateřince se dočkaly na podzim nového „pastelkového" oplocení. Jinak jsme se opravdu věnovali údržbě a opravám obecního majetku. Opravovali jsme nebytové prostory, které navazují na kulturní dům, zmodernizovali jsme interiér pohostinství ve Hvožďanech, včetně rekonstrukce rozvodů ústředního topení. Jsem ráda, že funguje spolupráce se spolky, které se podílejí brigádnicky v obcích. Například ve Vacíkově ve spolupráci s SK Vacíkov proběhla úprava hřiště, výstavba pergoly a loni na jaře vacíkovští hasiči a obyvatelé odpracovali řadu hodin na koupališti. Dále nesmím zapomenout i na Roželov, kde se sportovci již několik let starají o kurty a okolí. Jinak se samozřejmě do obnovy majetku zapojují i hasiči ve všech částech obcí. Obec se také finančně podílela na opravě památkově chráněné kostelní zdi u kostela ve Hvožďanech.

Myslíte, že se letos podaří získat peníze na opravu historické budovy ve Hvožďanech?
Koncem ledna jsme obdrželi dopis od Národního památkového ústavu o přidělení finančních prostředků na statické zajištění špejcharu ve Hvožďanech. Bohužel jsme nedostali celou částku, o kterou jsme žádali, ale doufáme, že tolik potřebné statické zajištění památkově chráněného špejcharu dokážeme dofinancovat z obecního rozpočtu a třeba i krajské dotace, o kterou máme zažádáno.

Co nyní v obci podle mínění radnice schází?
Je to asi multifunkční hřiště ve Hvožďanech, které by mohla využívat široká veřejnost a také základní škola. Projekt je téměř hotov a o dotace je zažádáno. Tak se necháme překvapit, třeba to vyjde.

S jakým rozpočtem si letos musí obec vystačit?
I v letošním roce máme rozpočet schválený jako vyrovnaný, a to ve výši 15 000 000 korun na příjmech i výdajích.

Co dá letos zastupitelům nejvíc zabrat?
V lednu to byla inventarizace obecního majetku. Jestli vyjdou všechny projekty, o které je zažádáno, tak budeme mít opravdu velmi pracovní rok.

Oslavíte letos v obci nějaké významné výročí?
Letos žádné velké výročí neslavíme, ale vždycky se najde příležitost k nějakých oslavám. Vlastně bych zapomněla, že naše „Rolnička" slaví 25 let. Rolnička je školní sbor, takže se chystají oslavy na sobotu 21. května.