Důvodem odkladu celé stavby bylo několikanásobné odvolání se jednoho z účastníků výběrového řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (UHOS). Důvodem sporu bylo, že sice nabídl nejnižší cenu 45,6 milionu korun, nicméně podle vedení města ji nedokázal dostatečně obhájit a tak ve výběrovém řízení byl vybraný jiný dodavatel stavby.

Nyní je šetření UHOS u konce a byl potvrzený vítěz výběrového řízení, kterým se stalo sdružení firem z Benešova a Roztok s názvem Sedlčany terminál, které bylo původně projekt schopné zrealizovat za 53,1 milionů korun. Bohužel s odkladem došlo mezitím k zvýšení cen ve stavebnictví a tak nyní bude celková cena o něco vyšší.

„Po přepočtení na současné ceny spočetl odborný znalecký posudek, který jsme zadali ke zpracování, že nyní bude cesta celého projektu 61,5 milionu korun,“ konstatoval sedlčanský starosta Miroslav Hölzel s tím, že původně mělo město mít pouze osmimilionovou finanční spoluúčast a nyní to bude šestnáct a půl milionu korun. Což je necelých 15 procent navýšení celé investice a to je ještě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Ze strany kritiků projektu zaznívají proto názory, že by se mohl projekt upravit na levnější variantu a vybudovat například jen část i za cenu odmítnutí získané dotace. Ovšem vedení města je opačného názoru. „Pokud se podíváme jen na ceny prací u toho díla, tak dojdeme k závěru, že například jen u zemních prací, které se budou muset vypořádat s nestabilním podložím, takže jen dopravní řešení bez jakýchkoli staveb nad zemí vychází na osmnáct a půl milionu korun,“ vysvětluje stanovisko města Hölzel.

Podle jeho slov s připočtením odkanalizovaní, které se pohybuje okolo šesti milionů, tak by už cena šplhala k pětadvaceti milionům korun, takže pro město je podle radnice výhodnější spoluúčast zmíněných 16,5 milionu než stavět bez dotace levnější projekt, ale celý z vlastních zdrojů.

Samotné stavební práce začnou v únoru příštího roku a předcházet jim bude přesun zastávek jednotlivých autobusových linek. „Výstupní zastávky po dobu stavebních prací budou před gymnáziem naproti poště a nástupní zastávky budou ve Zberazské ulici, kde dostatečný prostor pro autobusy,“ říká sedlčanský starosta.

Městu navíc kvůli zdržení hrozilo, že bude muset získanou dotaci vrátit, neboť její podmínkou byla realizace projektu v letošním roce. Nicméně po několika jednáních bývalého starosty města a senátora za Příbramskou Jiřího Buriana se zástupci ministerstva pro místní rozvoj se podařilo domluvit posun do příštího roku.

Pro město i dodavatele stavby znamená posun jejího zahájení i další komplikace v podobě sepsání dodatku ke smlouvě, protože smlouva na stavbu musí být uzavřená na původní vysoutěženou částku, tedy 53,1 milionu korun a dodatek pak upraví jejích konečnou částku způsobenou navýšením cen ve stavebnictví v letošním roce. K podpisu dodatku má dojít ještě do Vánoc.