„Navrhovali jsme například, aby se udělala oprava Březové ulice. Ale dozvěděli jsem se, že tam nejsou dořešené majetkové vztahy,“ jmenovala starostka jeden z podobných problémů.

O vybudování chodníku do Staré Huti žádá veřejnost radnici už několik let. Jako hlavní argument uvádí poměrně hustý silniční provoz na této dopravní spojnici a tím i vysoké riziko sražení chodce.

Ostatně v minulosti na této komunikaci už došlo k několika vážným dopravním nehodám, jejichž účastníky byli chodci nebo cyklisté.