Momentálně se dořešují detaily kolem výkupu pozemků, přes které komunikace povede. „Mohu potvrdit, že věc je na schůdné cestě a vypadá to, že Ředitelství silnic a dálnic se zahájením skutečně počítá už příští rok,“ potvrdil starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Druhá etapa obchvatu se před obcí Bohutín pravostranným obloukem odpojí od stávající silnice první třídy. Pro odbočení vlevo bude sloužit 201 metrů dlouhý pruh. Komunikace bude pokračovat přes dvě mimoúrovňová křížení silnic třetích tříd. Počítá se též s výstavbou takzvaného ekoduktu, který poslouží bezpečnému přechodu zvěře a zajistí převedení polní cesty. Nejdelší, v tomto případě 168metrový, most na této etapě zase překlene nedaleký biokoridor.

Ilustrační foto
Nabourali do zaparkovaných aut a odjeli. Jak v Příbrami, tak v Sedlčanech

Město Příbram s přilehlými osadami uzavřelo memorandum, v němž se zavazuje, že v případně nutnosti pomůže zafinancovat vybudování protihlukových opatření. Projekt se dotkne městských částí Zdaboř, Žežice, Brod, Červená a Podvršky.

„Na posledním koordinačním jednání jsme se se zástupci Ředitelství silnic a dálnic dohodli, že bude možné zajistit stavební přípravu protihlukových stěn. To znamená, že se například vybudují širší krajnice či zesílená mostovka, aby zde stěny mohly být postaveny,“ pokračuje Konvalinka.

Zdroj: Youtube

Vztyčení protihlukových stěn ale neproběhne okamžitě. Jen co na komunikaci vyjedou auta, začne testovací období, během něhož se budou měřit emise hluku. „Může se také stát, že výsledky měření vyjdou v rámci normy. Ale i to, že hluk bude v normě, může znamenat výrazné snížení komfortu života v dotčených lokalitách. V tomto okamžiku jsme připraveni takový problém sanovat, třeba za pomocí valů a výsadbou vhodné zeleně,“ ujistil starosta.

Oklon nákladní dopravy 

Jak město potvrdilo v únoru minulého roku, k tomuto kroku má dopomoct zřízení peněžního fondu, který už v tuto chvíli shromažďuje prostředky na zafinancování protihlukových opatření.

V neposední řadě memorandum zavazuje Příbram i ke snižování hustoty provozu. To znamená, že by mělo dojít k odklonu obzvláště nákladní dopravy ze Zdabořské a Brodské ulice.

U obce Brod komunikace překlene železniční trať a napojí se na budoucí kruhový objezd, jenž posouží jako hlavní propojení jižní části Příbrami se silnicí 66 a v budoucnu umožní spojení také na první část obchvatu.