Intenzivněji se o stavbě mluví již od loňského podzimu, kdy svůj nesouhlas s tím, že se bude stavět zatím jen jedna jeho část, vyjádřili obyvatelé městské části Zdaboř. Vznikla dokonce i petice, pod kterou se osadním výborům ze Zdaboře a Žežic podařilo nasbírat několik stovek podpisů. Veřejnost se totiž obává, že se postaví pouze tato část a další dvě už ne. To by v závěru Příbrami nepřilepšilo, nýbrž uškodilo.

To vše bylo minulý týden v pátek i ústředním tématem veřejného jednání ministra dopravy Dana Ťoka a premiéra Andreje Babiše. Ti se při něm setkali s vedením města, s představiteli osadních výborů, kterých se stavba obchvatu dotkne, i s dalšími občany. „O zahájení výstavby druhé části obchvatu je v podstatě rozhodnuto. Smyslem pracovního setkání se členy vlády a zástupci Ředitelství silnic a dálnic bylo poukázat na závažnost rozhodnutí, které se týká výstavby jihovýchodního obchvatu jako celku. Centrální komise ministerstva dopravy o něm bude rozhodovat již v několika málo následujících měsících,“ řekl starosta Jindřich Vařeka.

Všechny zainteresované strany se shodly, že obchvat je důležitý. Názory se ale rozcházejí v tom, jak jej stavět. Ve hře jsou dvě možnosti – postavit ho jako celek, nebo jej stavět po etapách.

Postavit obchvat najednou je varianta, ke které se kloní obyvatelé několika městských částí jako například Březových Hor, Nové Hospody či Zdaboře. Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic chce naopak stavět ve třech etapách. Toho se však občané obývají. Mají strach, že se postaví pouze jedna část a na zbylé dvě nedojde.

Zástupci osadních výborů především ze Zdaboře, Žežic a Nové Hospody také poukázali na podle nich velikou nelogičnost, která tkví v tom, že stát chce začít stavět nejprve druhou část celé stavby. „Dům také nestavíme od střechy, ale od základů,“ namítl na jednání předseda osadního výboru Zdaboř Tomáš Plechatý.

Veřejnost v této části města má obavy, že se nakonec postaví pouze tato část, která pak svede dopravu od Bohutína na Prahu okolo Zdaboře. To by prý sice ulevilo Březovým Horám, ale prakticky zhoršilo dopravu v jiných částech města.

Ministr dopravy Dan Ťok ale poznamenal, že k obavám není důvod. „Ministerstvo má v plánu stavět obchvat města v celé trase,“ řekl.

Padaly ale i další výtky na plánovanou stavbu. Bývalý předseda osadního výboru Žežice Zdeněk Martínek podotkl, že stavba jihovýchodního obchvatu v současné navržené podobě zkomplikuje výjezd lidem v Žežicích. Další výhrady se týkaly zvýšení hlučnosti a případně možného zahloubení komunikace obchvatu, přechodů pro zvěř a v případě Nové Hospody i pramenů říčky Kocáby. Padlo i to, že trasa obchvatu prakticky vede kolem opačné části města, než ve které se nachází průmyslová zóna.

Nutnost uvolnění průjezdnosti centra zmiňují jako argument pro stavbu prakticky všichni. Nutné je ovšem podotknout, že za některé dopravní kolapsy ve městě si tak trochu mohou řidiči sami. Asi hlavním důvodem je to, že jezdí takzvaně po paměti. Tím pádem sjedou z dálnice D4 už na jejím bývalém konci na Skalce a míří do centra buď přes Jiráskovy sady, nebo po Evropské. Málokdo z nich využívá prodloužení dálnice až k odbočce na Háje či odbočky ze Strakonické u Milína, kudy by se obyvatelé příbramského sídliště prakticky centru vyhnuli.

Hodně by navíc situaci ve městě asi pomohlo i dokončení celé trasy dálnice D4 od Příbrami až k Písku.

Plánovaná druhá část jihovýchodního obchvatu města, která se má začít do dvou let stavět, má začátek u obce Bohutín a končí u osady Brod u „Ornova mlýna“ na silnici I/66, kde je se počítá s přestavěním současné stykové křižovatky III/1912 a I/66 na kapacitní okružní křižovatku, která zajistí i napojení areálů výroby a služeb na Zdaboři na silnici I/66 bez hrozby navýšení dopravy v Žežicích. Tato stavba zabezpečí převedení veškeré tranzitní automobilové dopravy z obcí Bohutín, Vysoká Pec, Havírna a Příbram-Březové Hory tranzit ve směru D4 – Rožmitál pod Třemšínem, která ale sama o sobě není hlavní dopravní zátěží na dnešní I/18 na průtahu Příbramí. Oblast Březových Hor, která je poddolována, je zcela nevhodná pro těžkou kamionovou dopravu.

Celá současná trasa velice silně zasahuje do života občanů zmíněných obcí a částí Příbrami, zejména z hlediska hlukové zátěže, prašnosti a celkové bezpečnosti. Na tuto část je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a byla podána žádost o územní rozhodnutí. Hluková situace v Brodu bude řešena v souvislosti s realizací stavby druhé části jihovýchodního obchvatu.

Příprava 1. a 3. části je pozastavena až do vydání aktualizace prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb, které musí respektovat nové pokyny EU.