Parkovací dům měl stát ve spodní části autobusového nádraží vedle tzv. Domu hrůzy a mělo jí o režim parkování P+R (park and ride) v přímé návaznosti na hromadnou dopravu. Měl nabídnout komfortní formu bezpečného parkování s kapacitou 180 stání, z toho sedm míst vyhrazených pro vozy přepravující osoby s pohybovým postižením a 24 stání pro městské mini vozy. Také se počítalo s ještě sedmi stání pro osoby přepravující děti s dětskými kočárky. „Na tento projekt bohužel město Příbram dotaci bohužel nezískalo, hodnota přihlášených projektů vysoko převyšovala alokované prostředky,“ uvedla tisková mluvčí města Pavlína Svobodová.

Co bude s tím to projektem dál? Projektová dokumentace, která byla v rámci projektu na výstavbu parkovacího domu zpracována, bude připravena pro možné použití při další vyhlášené výzvě. O té ale už bude rozhodovat pravděpodobně nové zastupitelstvo, jež vzejde z podzimních komunálních voleb.

O projektu parkovacího domu se ve městě mluví mnoho let a zdá, jako by byl prokletý, protože vždy snaha o jeho vybudovaní, zatím skončila neúspěchem. Předchozí vedení města usilovalo o jeho stavbu v prostoru u nemocnice, kde letos vzniklo nové parkoviště s 122 místy. Měl být čtyřpatrový s kapacitou 176 stání. Počítalo se s tím, že by ho využívali zejména návštěvníci nemocničního areálu a zdravotníci. Výstavba měla vyjít na částku kolem 80 milionů korun. Při záměru stavby parkovacího domu v této části města, Příbram také spoléhala na dotaci, kterou se jí tehdy dokonce podařilo získat, ale bohužel ne v očekávané výši. „Získali jsme na tuto stavbu i příslib dotace ve výši 20 milionů korun. Spoluúčast města by ale byla velká. A tak zastupitelé dotaci odmítli. Vzhledem k tomu, že parkovací dům v centru staré Příbrami nutně potřebujeme, rozhodli jsme se projektovou dokumentaci i potřebné pozemky prodat soukromému investorovi,“ řekl v roce 2011 Příbramskému deníku k celé záležitosti tehdejší starosta Josef Řihák.

Radnice proto tehdy rozhodla o prodeji projektové dokumentace i potřebných pozemků soukromé firmě, která měla parkovací dům postavit. Zájem projevila kladenská společnost Geominig. Firma ale nezaplatila a radnice proto pozemek poblíž nemocnice zkusila v následujícím roce nabídnout k prodeji s dokumentací znovu. Bohužel opět neúspěšně. Jednu chvíli se také uvažovalo nad tím, udělat společný PPP projekt (partnerství veřejného a soukromého sektoru). Ovšem radnici tehdy vyšlo, že by město za parkování muselo vybírat 150 korun, což radnici přišlo nadsazené.

Nutno také podotknout, že parkovací domy jsou už v Příbrami v blízkosti náměstí TGM dva, v obchodním domě Skalka a v budově České pojišťovny. Ovšem mnoho řidičů si na ně při hledání místa ani nevzpomene.

Co se týče parkování v současné době, tak bylo město úspěšné v rámci jiné výzvy IROP a to s projektem „Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami“, v jehož rámci došlo nebo ještě dojde k vybudování nových záchytných parkovacích systémů typu P+R (park and ride) ve třech lokalitách města. Počet parkovacích míst, která díky tomuto projektu přibudou, je 187. První dvě, shodou okolností obě v lokalitě Drkolnov, už obyvatelé města mohou využívat a to konkrétně u Březohorského hřbitova s kapacitou 86 nových parkovacích stání a druhé se nachází nad čerpací stanicí na Drkolnově a bylo otevřeno pro veřejnost ve čtvrtek 28. června. Třetí parkoviště v Čechovské ulici předpokládáme zprovoznit koncem prázdnin.