Prakticky celý loňský rok se tak zástupci obou sportů dohadovali s vedením obce, jaká má hala být a jaký povrch je na podlahu nejvhodnější. Problém spočíval totiž v tom, že na vhodném povrchu pro tenis nejde hrát florbal, naopak na povrchu pro florbal se špatně hraje tenis. Předkládaly se argumenty pro univerzální pružný povrch na míčové hry a na druhou stranu pro ideální povrch na tenis, kde se dá ještě hrát nohejbal a fotbal. Byla to opravdu velmi dlouhá debata.

Nakonec bylo konstatováno, že míčové hry je možné hrát v Petrovicích v tělocvičně základní školy, kde nejde hrát tenis. Dále bylo zohledněno, že o využití nové haly projevili zájem tenisté nejen z Petrovic, ale i ze širokého okolí. Z těchto důvodů nakonec zastupitelstvo obce rozhodlo o stavbě nové kryté sportovní haly se saunou s využitím pro tenis a sporty, které jde hrát na tenisovém povrchu. Předpokládaná cena stavby je patnáct milionů korun. „Obec je připravena tuto stavbu hradit ze svého rozpočtu, bude-li nějaká možnost získat na sportovní halu dotaci, požádáme o ni. Zatím budeme žádat o dotaci ve výši 1.311.000 Kč ze Středočeského fondu obnovy venkova 2017 – 2020. Hala bude stát za Obecním domem a bude napojena na teplovodní vytápění z bioplynové stanice. V současné době probíhá příprava zadání výběrového řízení na dodavatele stavby a je vedeno řízení pro vystavení stavebního povolení. Předpokládáme, že stavba této haly se saunou bude zahájena v létě tohoto roku,“ konstatoval petrovický starosta Petr Štěpánek.

Krytou halu tenisté ocení především v zimním období. „Z průzkumu, který jsem si před zahájením samotného projektu udělal, jsem zjistil, že v Petrovicích a dalších obcích v okolí je hodně tenistů, kteří v zimním období musí dojíždět do krytých hal v okolí,“ vzpomíná na úplné začátky nápadu na stavbu sportovní haly Petr Štěpánek s tím, že se ale počítalo už od začátku, že hala bude sloužit pro volejbal, nohejbal a další sporty. Ovšem v tu chvíli se ozvala skupina florbalistů, že při tak vysoké investici, by bylo škoda omezit její využití jen na uvedené sporty a bylo by podle nich lepší udělat povrch haly univerzální.

To odstartovalo výše zmíněnou debatu o typu povrchu. Zástupci sportovních odvětví společně se starostou navštívili několik podobných sportovních hal v blízkém i vzdálenějším okolí. „Řešili jsme, zda vůbec existuje univerzální povrch, na kterém by bylo možné hrát současně tenis i florbal. Navštívili jsme několik podobných sportovních hal jako například v Hořovicích, kde mají nový povrch, ale ten nevyhovoval tenistům, “ popisuje Petr Štěpánek loňské hledání kompromisu, který by vyhovoval všem sportovním oddílům. V té době dokonce připouštěl i možnost, že by se právě kvůli neshodám na povrchu, nemusel nakonec celý projekt vůbec realizovat. Nyní ale zřejmě už nic nebrání, po vybrání dodavatele, zahájení stavebních prací.

Nutno podotknout, že s podobně velkým projektem už mají v Petrovicích zkušenost. V roce 2015 totiž zahájili přestavbu bývalé administrativní budovy JZD na kulturní dům, který od té doby obec využívá nejen pro pořádání divadelních představení, plesů a někdy i třeba pro zasedání zastupitelstva. I tento projekt se nevyhnul komplikacím, kdy dlouho nebylo jasné, jestli se Petrovicím na stavbu podaří sehnat dotaci a hrozilo, že by celý projekt musela financovat obec z vlastního rozpočtu a stavba by musela být rozložená do několika let. Nakonec ale vše dobře dopadlo.

Nebýt tohoto riskantního kroku, neměli by petrovičtí ochotníci kde zkoušet. Spolek v obci totiž funguje přes 150 let a jeho konec si kvůli v té době končící smlouvě o pronájmu pochopitelně nikdo nepřál. Na přelomu roku se naskytla možnost koupit administrativní budovu bývalého JZD a v ní nový divadelní sál vybudovat. Ovšem nápad koupě této budovy tehdy rozdělil petrovické zastupitele na dva tábory.