Při stavebních pracích se po odkrytí vrchních vrstev podlah ukázalo, že jsou některé z trámů podlah v prvním nadzemním podlaží a některé nosné trámy stropů ve druhém a třetím podlaží napadeny dřevokaznými škůdci a na mnoha místech vykazují havarijní stav. Původní plány, že se alespoň informační centrum v knihovně zprovozní v průběhu srpna, tak vzaly za své.

„V trámech bylo odborníky prokázáno působení celulózovorních dřevokazných hub, proto budou muset být místa chemicky ošetřena a napadené trámy odstraněny a nahrazeny novými,“ uvedl příbramský místostarosta Václav Švenda s tím, že postup byl navržený ve spolupráci se statikem a odborníkem na problematiku dřevokazných škůdců.

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 3. dubna a pro veřejnost by měly být prostory zpřístupněny od letošního září. Hlavním záměrem stavby je ulehčit osobám se sníženou pohyblivostí, zrakově postiženým a rodičům s dětskými kočárky pohyb a orientaci v prostorách knihovny. Za tím účelem bude mimo jiné v prostorách knihovny instalovaný výtah, který umožní návštěvníkům přístup do prostor knihovny ve všech podlažích určených pro veřejnost. Stavba je spolufinancována Ministerstvem kultury ČR a rozpočet činí 3 394 584 korun bez DPH.

„Čtenáři však nemusejí zoufat, už několik měsíců půjčovna pro dospělé a pro děti funguje v náhradních prostorách – v tzv. Špalíčku, budově na rohu Milínské a Špitálské ulice,“ uvedla Zdeňka Šmídová, zastupující ředitelka knihovny s tím, že aktuální informace zájemci najdou na webových stánkách a sociálních sítích Knihovny Jana Drdy.

Knihovna s novým výtahem by měla být otevřena v průběhu měsíce října.

Několik let se také mluví o vybudování výtahu v příbramském divadle, a přestože starosta města Jindřich Vařeka před dvěma lety u divadla zástupcům vozíčkářů slíbil, že se pokusí do konce volebního období výtah v divadle postavit, tak už je jasné, že v této příspěvkové organizaci města se výtahu dočkají nejdříve v příštím roce. „Tam je problém v tom, že je v tomto případě mít smysluplnou bezbariérovou trasu, která v minulosti propojovala nějaké dva objekty. Takže například knihovnu s kulturním domem,“ vysvětluje Švenda s tím, že město už má na stavbu výtahu v divadle podanou dotaci na ministerstvo kultury.

Odložení jeho stavby bylo také způsobené tím, že nový projekt propojí výtahem všechny části kulturního domu. To předchozímu projektu chybělo. „Chceme lidem se sníženou pohyblivostí umožnit přístup do všech částí kulturního domu, tedy divadla, kina a Estrádního sálu. Pokud uspějeme, tak získáme 70 % nákladů a budeme tak moci investovat peníze do úpravy hlediště v divadle, které potřeba upravit, aby se do něj pohodlně dostali lidé na vozíčku,“ dodává příbramský místostarosta s tím, že součástí projektu bude i úprava toalet v budově na bezbariérové.

Podle jeho slov ho mrzí, že se do konce volebního období výtah v divadle nepodaří vybudovat, ale na druhou stranu odložení stavby o rok umožní, aby byl projekt smysluplnější a lidé se dostali jak do divadla, tak i do kina a dalších prostor kulturního domu.