Víceúčelová budova se v současné době staví z objektu, který byl v minulosti hostincem, poté obřadní místností, která se nakonec změnila v knihovnu.

„Zastupitelé se shodli na tom, za jakým účelem se budova zmodernizuje. Objekt byl nakonec využívaný jenom zčásti. Přestavbou budeme mít konečně v obci společenskou místnost, kde se mohou scházet spolky, budeme mít kde dělat vítání občánků a konečně i volby. Vždyť kvůli volbám nebo vítání nových občánků jsme museli vždy zabrat jednu místnost základní školy,“ vysvětluje důvod rozsáhlé rekonstrukce budovy starosta obce Pavel Hutr.

S rozbouráním objektu pomohli obci hasiči a potom nastoupila firma, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele stavby.

Rozpočet na stavbu je 8,8 milionu korun. Malá obec by ale nemohla investovat takové peníze, proto požádala o dotaci krajský úřad. Byla úspěšná a z kraje byla přidělena dotace ve výši 7,2 milionu korun. Zbývající částku do celkového rozpočtu musí investovat obec. Ta také zaplatí z rozpočtu vybavení.

Součástí budovy bude také v prvním patře jedna bytová jednotka a místnost pro vesnické muzeum. „Muzeum bude mapovat historii a vývoj obce včetně řemesel. Z toho důvodu tam bude i expozice cvočkařství, což je řemeslo, které bylo v historii typickým pro tento region,“ dodal starosta.