Klidová zóna Ryneček, jak se projekt jmenuje, bude sportovně rekreační areál s dětskými herními prvky, lanovou pyramidou, sportovními prvky pro seniory, chybět nebude ani lanové centrum, dřevěný altán a WC.

Zprovoznění celého areálu se předpokládá do konce září 2015. Proč vůbec měla stavba tak dlouhou přestávku, vysvětluje starosta Příbrami Jindřich Vařeka. „Stavba byla bohužel přerušena z důvodu zimní přestávky a také z důvodu úpravy projektové dokumentace. Při zemních pracích byly objeveny inženýrské sítě, které plně neodpovídaly vyjádření jejich správců, a také železobetonové desky, které byly v kolizi se stavbou."

Projekt si klade za cíl vybudovat kvalitní multifunkční prostor, který přinese pro obyvatele všech věkových skupin přímo do centra města možnost aktivně trávit svůj volný čas. Vybudování klidové zóny Ryneček kombinuje prvky pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií, aktivní dospělé, ale i pro seniory. Vzniká tak místo, kde budou na jednom místě ve vzájemné symbióze fungovat kulturní, společenské, vzdělávací, sportovní a další aktivity.