„V průběhu minulého týdne proběhla na radnici schůzka pracovní skupiny, která se zabývá azbestem ve školách. Řešilo se, zda a jakým způsobem bude probíhat další náhradní vyučování. Bylo rozhodnuto, že Mateřská škola Jungmannova 91 se komplet přesune do prostor Vysoké školy evropských a regionálních studií do Dlouhé ulice,“ informoval Deník velitel příbramských dobrovolných hasičů a radní Martin Poulíček.

Školka bude mít v těchto náhradních prostorách k dispozici celkem tři učebny. A právě proto o víkendu stěhovali hasiči společně s učitelkami vyčištěný nábytek a vybavení do těchto prostor, aby v pondělí už školka mohla fungovat.

„Proto, že jsem se osobně zúčastnil těchto prací, chtěl bych velice moc poděkovat učitelkám a hasičům, kteří se již druhý víkend věnují stěhování a přípravě prostorů pro děti tak, aby chod školky byl omezen co nejméně. Výhodu v přestěhování vidím zejména v tom, že zde budou mít děti více prostoru a malou vzdálenost od původní školky v Jungmannově ulici,“ dodává Poulíček.

Hasiči však podle Poulíčka s pomocí nekončí, budou i nadále pro školku zajišťovat dopravu stravy do těchto nových prostor. V průběhu týdne by se mělo uskutečnit další měření na výskyt azbestových a minerálních vláken. Na základě zjištěných výsledků město rozhodne, jak se bude dál postupovat v řešení tohoto problému.