„Oslovili jsme stejnou firmu, která dělala projektovou dokumentaci i Sedlčanům. Doufám, že letos zvládneme územní řízení a stavební povolení. Potom požádáme o dotaci na ministerstvo zemědělství, bez které bychom náročnou investiční akci nezvládli. Naše spoluúčast by měla představovat padesát procent," pokračoval Kunc. V otázce financí nechtěl být konkrétnější: „Představu máme, ale nerad bych předbíhal. Výši bych upřesnil až po výběrovém řízení."

Josef Kunc na otázku, proč se nepřipojili na přivaděč v době, kdy jej budovaly Sedlčany a radnice k tomu vyzvala obce na trase, řekl, že právě v té době v obci kolaudovali vodovod. „Mysleli jsme, že bude vody dostatek z našich tří vrtů, to se ale bohužel nepotvrdilo. Voda z prvního není bez úpravy kvalitní, druhý je nedostatečný a třetí vrt celou obec neutáhne. Řada lidí si navíc pořídila na zahrady bazény a i když napouštění naše vyhláška zakazuje, nedá se její dodržování dost dobře uhlídat. Na automatické vodoměry, abychom zjistili, kdo v kterém okamžiku bazén napouští, nemáme. Vše je na lidech," povzdechl si.

Sedlčanům přitéká oficiálně voda z přehrady Želivka od 2. října 2015 a spotřebitelé ji ročně odeberou kolem 400 tisíc kubíků. Připojena je na přivaděč zatím na trase jen Kosova Hora.

MARIE BŘEŇOVÁ