Možnost vidět zachovalou přírodu a také několik historických a vojenských zajímavostí se od soboty naskýtá návštěvníkům částí Vojenského újezdu Brdy. Ty se po osmašedesáti letech otevřely veřejnosti. Turisté sem mohou o víkendech a svátcích. Zpřístupněno bylo celkem 37 kilometrů čtverečních v úsecích Strašice – Dolní Kvaň, Ohrazenice – Krejčovka – Valdek – Neřežín, Obecnice – Bohutín, Láz – Nepomuk, Číčov – Vísky, Pančava – Skořice a Dobřív – Skořice.

V újezdu jsou čtyři trasy pro pěší turistiku o délce 27 kilometrů a tři cyklotrasy dlouhé 18 kilometrů. O značení tras se postaral Klub českých turistů. V oblastech leží například zřícenina hradu Valdek, lovecký zámeček nebo vojenská pevnost Jordán.

Všechna místa jsou podle armády bezpečná a byla pyrotechnicky vyčištěna. Přesto by měli návštěvníci dodržovat pravidla vyznačená na informačních tabulích u vstupů na jednotlivé trasy. Do prostoru je zákaz vjezdu pro motoristy. Stezky bude kontrolovat vojenská policie. Hříšníkům hrozí pokuta v řádu několika desítek tisíc korun.