Odpalovací rachejtle, petardy a bouchací kuličky mají podle ní nejčastěji v rukách děti. Ty však ve většině případů neumějí dohlédnout následků jejich nebezpečného používání. „Zvláště letos zažívá mnoho z našich spoluobčanů nelehké a stresující chvíle. Nečekané rány, hluk a v neposlední řadě nebezpečí popálení v důsledku neopatrného zacházení s touto pyrotechnikou mohou mít fatální a nevratné následky,“ upozornila Kovaříková.

Bezohledného chování v souvislosti se zábavních pyrotechnikou v Dobříši navíc podle strážníků přibývá. „Žádáme proto důrazně o ohleduplnost a eliminaci jeho užívání. Zvláště pak zdůrazňujeme, že tyto věci dětem do 15 let vůbec nepatří do rukou,“ varují strážníci.

Strážníci tak budou na dodržování podmínek používání zábavné pyrotechniky důsledně dohlížet a přestupky budou řešit pokutami na místě.

Vyhláška ve městě povoluje užívání zábavní pyrotechniky na veřejných i neveřejných prostranstvích ve vzdálenosti větší než 20 metrů od budov, vozidel a jiného majetku, mimo jiné, pouze od 18 hodin 31. prosince do jedné hodiny ranní 1. ledna.

Osoba používající zábavní pyrotechniku odpovídá podle vyhlášky za případnou vzniklou škodu a je povinna neprodleně odstranit i odpad vzniklý touto činností.