Jen čtyři centimetry měřící kamera, kterou strážníci nosí na klopě, je prostředkem i k ochraně strážníků před nařčením z nějakých nestandardních postupů, například z korupčního jednání, nadržování někomu nebo při obvinění, že používají nepřiměřené donucovací prostředky a podobně.


„Kamery se používají také k záznamu situací, když se například řidiči chtějí vymlouvat, že někde stáli jen pár minut – strážníci je mohou poté usvědčit ze lži," uvedla zástupkyně velitele dobříšské městské policie Alena Kovaříková na webu města.

Po každé směně strážníci záznam zkontrolují a situace, které by mohly být v budoucnu konfliktní, uloží. Minikamery fungují také jako prevence. Podle Kovaříkové už lidé o minikamerách vědí a proto se ani do konfliktních situací tolik nepouštějí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonné zmocnění, obecní policie nemá povinnost upozorňovat přítomné osoby, a to ani ty, kterých se zákrok nebo úkon netýká, o skutečnostech, že záznam je prováděn. Pořizování záznamů o průběhu zákroků nebo úkonů sehrává významnou roli při řešení případných stížností na neadekvátní postup strážníků nebo protiprávnost jednání strážníků.

Oprávnění obecní policie k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů o průběhu zákroku nebo úkonu se nevztahuje jen na místa veřejně přístupná, ale na všechna místa, kde je zákrok nebo úkon strážníkem realizován.

Za účelem dokumentace zásahů Městské policie je konkrétně v Dobříši vybavena minikamerami, které musí nosit strážník stále při sobě. Nahrávka je poté naprosto jasným důkazem, co se ve chvíli incidentu na místě skutečně stalo. Záznamy z kamer jsou pak jediným důkazním prostředkem při případném sporu.

Rovněž telefonní hovory z telefonních čísel městské policie mohou být z výše uvedených důvodů zaznamenávány. „Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je však strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem," uzavřela Kovaříková.

Minikamery mají k dispozici už několik let také okrskáři v Příbrami. „Zda je během služby využívají, je na jejich uvážení. V současné době neuvažujeme o variantě minikamery pro stálou službu. V případě, že by strážníci projevili zájem minikamery používat, městská policie je má v majetku a jejich nasazení bychom zvážili," sdělila Příbramskému deníku mluvčí radnice Pavlína Svobodová.