„Území Březnice jsme rozdělili do čtyř rajonů, za které jsou jednotliví strážníci zodpovědní,“ řekl Deníku místostarosta Březnice František Pinkava, který je zároveň velitelem městské policie. „Služby vykonávají strážníci nepravidelně, střídají se také v návaznosti na různé akce podle potřeby. Nyní dost často jezdí do Chrástu, s nímž máme veřejnoprávní smlouvu. Zde jsou problémy s lidmi, kteří berou ze skládky různé dráty a vypalují bužírku, aby kov zpeněžili,“ dodal Pinkava s tím, že policie má také nové, nedávno spuštěné webové stránky, které jsou součástí městského webu.

„Zatím je to v plenkách, stránky se vyvíjejí, ale obyvatelé tam už najdou svého strážníka, kontakt a mohou prostřednictvím internetu sdělit třeba připomínky či stížnosti,“ přiblížil František Pinkava.

K něčemu podobnému slouží i schránka důvěry, instalovaná na budově stanice městské policie. Lidé tam mohou vložit dotazy nebo náměty adresované policii nebo jinému subjektu působícímu v prevenci kriminality. Schránka slouží i k odevzdání nalezených dokladů a jiných věcí. Strážníci mají na starosti nejenom typické věci související s dodržováním pořádku a bezpečnosti, ale rovněž roznáší doručenky a dopisy.

Od ledna do konce října také zajistili například odchyt 15 zatoulaných psů, vybrali přes 62 tisíc korun na pokutách či zhruba 25 tisíc korun za poplatky za stánky.