Jde totiž o koleje patřící mezi 12 lokálních tratí, kde středočeští radní chystají razantní omezení provozu; zde konkrétně úplné zrušení osobních vlaků, objednávaných v rámci zajištění dopravní obslužnosti regionu.

Argumentů nabízí krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) několik: pokud budou vlaky nahrazeny autobusy, mohou vozit lidi podstatně levněji; s náklady na ujetý kilometr polovičními či ještě nižšími. Navíc i rychleji – a dopraví cestující nejen „někam ke kolejím“, ale pohodlně až do centra obce.

Ani zelené argumenty podle Boreckého neobstojí: desítky let staré motoráky s vyběhanými dieselovými motory rozhodně nemají ekologičtější provoz. A do budoucna by se ještě objevily další citelné výdaje spojené s nutností namontovat do těchto dosluhujících vozidel elektronický zabezpečovací systém ETCS…

Nesouhlas v obcích i na internetu

Proti záměru představitelů kraje protestují starostové, obávající se zhoršení dopravních služeb pro občany (a někdy i argumentující tím, že „jejich“ tratě nedávno Správa železnic nákladně modernizovala či to má v plánu). Některým se také nelíbí, že u nich mají být zrušeny spoje v pracovních dnech, kdy jezdí místní do práce, do škol i k lékaři, ale zachovány o víkendech a svátcích, aby mohli přijíždět výletníci.

Objevila se dokonce internetová petice požadující zachování provozu osobních vlaků v současném rozsahu, vyrovnání cen jízdného na železnici i v autobusech v rámci tarifního systému Pražské integrované dopravy a nasazení kvalitnějších souprav. Hlasitě se ozval také ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO), připravený podle vlastních slov udělat vše pro to, aby konec středočeských lokálek odvrátil.

Rozhodnutí krajských radních se nerozpakoval označit jako nekompetentní diletantismus. Borecký oponuje s tím, že zvolené řešení je pro málo vytížené železniční tratě ideální – a podnět k němu měl vzejít už v minulosti od představitelů státu. „Vznikly na přelomu 19. a 20. století, dnes je ale doba jiná,“ míní, že je třeba na měnící se podmínky pružně reagovat.

Přesvědčí hejtmanku otevřený dopis?

Nejnověji se proti chystanému rušení vlaků ohrazuje právě starosta Rožmitálu pod Třemšínem Pavel Bártl (ČSSD). Rázný nesouhlas zdůraznil v otevřeném dopise adresovaném hejtmance Petře Peckové (STAN) s tím, že zrušení železniční osobní dopravy by znamenalo odříznutí několika přidružených obcí od veřejné dopravy. Radu kraje proto žádá o přehodnocení aktuálních plánů.

„Navržená částečná náhrada železničního spojení stávajícími autobusovými linkami naráží na technickou nepřipravenost silniční infrastruktury (neexistující nebo nedostatečně vybavené zastávky, úzká komunikace). Zástupci kraje bylo dále zcela bagatelizováno využití místní dráhy pro další turistický rozvoj oblasti Rožmitálska a Chráněné krajinné oblasti Brdy, který je pro naše město velice důležitý a má velký potenciál,“ argumentuje mimo jiné.

Hejtmanka, u níž hledá Bártl zastání, podporuje plány na redukci vlaků, jež jsou nejčastěji spojovány právě se jménem radního Boreckého. Potvrzuje to její komentář na twitteru, kde se v pondělí stručně vyjádřila k aktuálnímu kolapsu železniční dopravy na Kolínsku, který měla na svědomí porucha staničního zabezpečovacího zařízení: „V našem kraji na státních tratích – hlavních železničních koridorech – to dnes opět nějak nejede. Tak hlavně, že se řeší lokálka ve Mšeně jako priorita.“

Zjevně šlo o ironický šťouchanec do ministra Havlíčka představující radu, že by se měl starat především o fungující páteřní tahy a středočeské plány s lokálkami nechat na pokoji. Mšeno, které Pecková zmínila, je příkladem tratí, kde se osobní provoz nemá rušit, ale jen omezovat.

Plánované omezení provozu osobních vlaků
- Trať 012 Plaňany zast.–Kouřim: ukončení provozu; plánovaná úspora 2,1 milionu korun
- Trať 062 Křinec–Městec Králové: provoz v sobotu, neděli a svátek v období platnosti letního času; plánovaná úspora 3,3 milionu korun
- Trať 063 Bakov nad Jizerou–Dolní Bousov: ukončení provozu; plánovaná úspora 1 milion korun
- Trať 064 Mšeno–Mladá Boleslav: interval 4 hodiny v pracovních dnech celoročně + provoz v sobotu, neděli a svátek v období platnosti letního času; plánovaná úspora 13,6 milionu korun
- Trať 076 Mělník–Mšeno: interval 4 hodiny v pracovních dnech celoročně + provoz v sobotu, neděli a svátek v období platnosti letního času
- Trať 094 (Kralupy nad Vltavou)–Vraňany–Lužec nad Vltavou: ukončení provozu; plánovaná úspora 2,2 milionu korun
- Trať 095 Straškov–Zlonice–(Slaný): ukončení provozu; plánovaná úspora 800 tisíc korun
- Trať 162 Rakovník–Kralovice: omezený sezonní provoz v sobotu, neděli a svátek v období platnosti letního času; plánovaná úspora 8,2 milionu korun
- Trať 204 Březnice–Rožmitál pod Třemšínem: ukončení provozu; plánovaná úspora 4,5 milionu korun
- Trať 210 Čisovice–Mníšek pod Brdy–Dobříš: sezonní provoz v sobotu, neděli a svátek v období platnosti letního času; plánovaná úspora 11,5 milionu korun
- Trať 222 Vlašim–Trhový Štěpánov: ukončení provozu; plánovaná úspora 5 milionů korun
- Trať 233 Čelákovice–Mochov: ukončení provozu (převod výkonů na jinou trať)
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Otevřený dopis hejtmance Středočeského kraje

Nesouhlas se záměrem neobjednání železniční osobní dopravy na trati č. 204, Rožmitál pod Třemšínem – Březnice

Vážená paní hejtmanko,

obracím se na Vás v souvislosti s plánovanými změnami v oblasti veřejné dopravy, o nichž jsme byli poprvé oficiálně informováni dopisem radního pro dopravu Ing. Petra Boreckého, který byl doručen do e-mailové schránky města dne 19. července 2021. Protože nás tento dopis nepřesvědčil o správnosti a účelnosti plánovaného záměru kraje, vyzval jsem Ing. Petra Boreckého a zástupce IDSK k osobnímu jednání. Toto se následně uskutečnilo za přítomnosti zástupců města Březnice, obce Chrást a spolku Rakovnicko-Protivínská dráha dne 5. srpna 2021.

Jednání s panem Boreckým a zástupcem IDSK nás však opět nepřesvědčilo, že by navrhované řešení v podobě zrušení osobní vlakové dopravy bylo přínosem pro dotčené obce. Naopak by to znamenalo praktické odříznutí několika přidružených obcí od veřejné dopravy, což je pro nás z mnoha důvodů neakceptovatelné.

Velice nás zklamala skutečnost, že ze strany kraje nebylo představeno žádné jiné řešení, než plán úplného zastavení osobní dopravy na této trati, bez jakéhokoliv dalšího návrhu finanční optimalizace provozu nebo úpravy rozsahu objednávaných spojů. Rovněž navržená částečná náhrada železničního spojení stávajícími autobusovými linkami naráží na technickou nepřipravenost stávající silniční infrastruktury (neexistující nebo nedostatečně vybavené zastávky, úzká komunikace). Zástupci kraje bylo dále zcela bagatelizováno využití místní dráhy pro další turistický rozvoj oblasti Rožmitálska a CHKO Brdy, který je pro naše město velice důležitý a má velký potenciál.

Nepřijatelný je pro nás též přednesený požadavek na spolufinancování provozování osobní dopravy bez provedené revize stávající smlouvy s dopravcem, případně bez soutěže s více dopravci. Navíc v dopisu, popisujícím optimalizaci dopravní obslužnosti v souvislosti s útlumem dopravy na této trati, není ve třetí variantě možného řešení finanční spoluúčast dotčených obcí požadována.

Kromě celkové nepřipravenosti předloženého záměru kraje nepřidává jeho důvěryhodnosti ani nedostatečná časová dotace na odpovědné projednání celé věci, často doprovázené zavádějícími a účelovými informacemi v médiích, prezentovanými krajem.

Na základě těchto skutečností vyjadřujeme spolu s městem Březnice a obcí Chrást svůj nesouhlas se záměrem zastavení železniční osobní dopravy na trati č. 204, Rožmitál pod Třemšínem – Březnice.

Radu kraje tímto žádáme o zodpovědné přehodnocení aktuálního plánu zastavení osobní železniční dopravy na této trati a zachování stávajícího rozsahu spojení do provedení obsáhlejšího zhodnocení dalších možností využitelnosti této místní dráhy a zefektivnění jejího provozu, které bude dlouhodoběji řešeno s dotčenými obcemi. Tyto změny lze provést například v průběhu platnosti jízdního řádu pro rok 2022.

Věříme, že veřejný zájem o zachování vlakových spojů v našich obcích a regionu Rožmitálska podpoříte.

S přátelským pozdravem
Mgr. Pavel Bártl, starosta města Rožmitál pod Třemšínem

Na vědomí:
Ministr dopravy Karel Havlíček
Členové rady středočeského kraje
Členové zastupitelstva Středočeského kraje
Ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje
Svaz měst a obcí ČR
Asociace krajů ČR