Trojice středočeských divadel - Městské divadlo Mladá Boleslav, Divadlo A. Dvořáka Příbram a Divadlo Kladno - by měla v následujících šesti letech získat od kraje dotace ve výši třiatřiceti milionů korun. Minulý týden o tom rozhodli krajští radní a stejný krok doporučili i zastupitelům.

Divadla by si tak každý rok měla rozdělit zhruba 5,5 milionu korun.

Zájezdy do divadla A. Dvořáka v Příbrami organizuje Ivana Vinšová z Bzové.
Věrné diváky příbramského divadla přišla po představení pozdravit Bára Hrzánová

„Pečujeme o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jednou ze specifických potřeb je i potřeba kulturního života, který může být realizován například také participací na divadelní tvorbě. Návrh Koncepce, který jsme dnes na radě schválili, se zaměřuje na definici činností, kterými statutární divadla přispívají ke kulturnímu životu, k rozvoji a vizi jeho budoucnosti jako regionu s rostoucí kvalitou života a rostoucím počtem obyvatel,“ uvedl Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu s tím, že regionální funkce divadla spočívá především v šíření kulturního dění nejen v místě stálé domovské scény, ale v co možná nejširším dostupném geografickém i společenském okruhu.

Divadla je tedy podle vedení Středočeského kraje nutné finančně podpořit tak, aby umožnila dostupnost kvalitní umělecké produkce napříč sociálními skupinami. „Středočeská statutární divadla jsou často také podporovateli amatérského divadelního života širšího regionu. Nemalou roli mají statutární divadla také v reprezentaci Středočeského kraje,“ uvádí Středočeský kraj.

Inscenace Válka s mloky je první letošní premiérou příbramského divadla.
Kabaret s prvky sci-fi. Příbramské divadlo představí Čapkovu Válku s mloky

Podle Švendy tak bude Středočeský kraj například podporovat dostupnost profesionální umělecké produkce, uchování tradičních uměleckých řemesel, budování vztahu k divadlu u diváka od 5 do 15 let, spolupráci s amatérskými uměleckými soubory působícími na území kraje anebo účinkování na našem festivalu Středočeské kulturní léto.

Koncepce regionálních funkcí divadel ve Středočeském kraji na léta 2024-2030 bude finančně kryta, za předpokladu schválení rozpočtu za příslušný rok, z rozpočtu kraje.