Zároveň tak rodiče budou mít možnost předcházet tomu, aby se jejich děti staly oběťmi/pachateli trestné činnosti související s používáním komunikačních technologií.

„Část odborných seminářů bude zaměřena na poskytnutí základních informací o počítačové kriminalitě. Účastníci obdrží informace o bezpečném pohybu ve virtuálním prostředí a budou seznámeni s dostupnými preventivními opatřeními, které snižují možnost stát se obětí trestné činnosti v souvislosti s používáním počítačů," říká hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Více o projektu v rozhovoru s hejtmanem.

Kdy a kde se uskuteční úvodní semináře?

Úvodní semináře projektu, který odstartujeme v Příbrami, se uskuteční v Základní škole Pod Svatou Horou, Příbram I, Balbínova 328, Příbram II , a to v úterý 10. prosince a ve čtvrtek 12. prosince vždy od 16 hodin. Počet účastníků semináře je omezen kapacitou učebny. Rozhoduje pořadí přihlášených. Přihlásit na semináře je možné zasílat na mailovou adresu skola@1zs-pb.cz.

Jak vznikl nápad uspořádat semináře pro rodiče o rizicích na internetu?
Nápad vznikl v pracovní skupině prevence kriminality, která je mým poradním orgánem. Jsem velice rád, že pracovní skupina prevence kriminality během svého krátkého působení přišla s prvním konkrétním projektem. Za svého působení v Příbrami si pamatuji, že v rámci jednoho z projektů prevence kriminality, ve kterém se komplexně a dlouhodobě pracovalo s rodinami, u nichž bylo riziko výskytu kriminality u jejich členů, byl zrealizován mimo jiné aktivity právě i seminář k rizikům virtuální komunikace. Tohoto semináře se zúčastnily společně jak děti, tak i jejich rodiče. Rodiče hodnotili seminář velmi pozitivně, protože byli překvapeni, co vše se dá prostřednictvím počítačů a mobilů dělat a netušili rizika s tím spojená.

V čem tkví největší nebezpečí pro děti na internetu?
Informační a komunikační technologie jsou fascinující nástroje, které umožňují navazovat virtuální vztahy, vytvářet virtuální skupiny lidí, kteří by se v běžném životě nesetkali atd. Ne každý uživatel internetu je však důvěryhodný. Kvůli anonymitě lze jen velmi obtížně odhadnout, s kým komunikujeme. Mezi nejrozšířenější a největší internetová rizika a nebezpečí spojená s užíváním mobilních telefonů lze považovat kyberšikanu, kybergrooming, kyberstalking.

Proč jste se rozhodli zaměřit se v prevenci právě na rodiče?
Protože prostřednictvím těchto moderních technologií v rozšířené míře komunikují už i děti v nízkém věku, je věnována prevenci rizikům virtuální komunikace velká pozornost ve školských zařízeních. Ve školách se v rámci primární prevence konají semináře pro žáky a pedagogy, ale na rodiče se zapomíná. Někteří rodiče ale zdaleka nedosahují úrovně znalostí a dovedností v používání těchto nových technologií jako jejich děti. To je často handicapuje při výchově a kontrole svých dětí. Rádi bychom tuto situaci naším projektem změnili.

Jak bude projekt pokračovat?
Pokud bude o semináře mezi rodiči velký zájem a v rámci evaluačních dotazníků se potvrdí i jejich odborná kvalita, požádá kraj následně v únoru 2014 o státní účelovou dotaci na další semináře v rámci celého Středočeského kraje. A to prostřednictvím Programu prevence kriminality na rok 2014, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR.