V Bohutíně na Havírně zmizelo sedm vzrostlých stromů. Tři javory a čtyři jasany.
U cesty nad kurty Českého tenisového svazu zbyly jen pařezy. Pokácet je prý nechal šéf místního tenisového svazu. Místní rodáci jen nevěřícně kroutí hlavou.
„Strávil jsem tady celé dětství, s kamarády jsme po těch stromech lezli. Nemohu se teď na to prázdné místo ani podívat,“ posteskl si Pavel Zemek , rodák z Bohutína. On i jeho sousedé a známí mají podezření, že stromy byly pokácené bez povolení.
„Jsem ve funkci starosty od listopadu a žádné povolení ke kácení jsem nevydal. Pokud vím, ty stromy vadily tenisovému svazu už asi pět let. Je možné, že povolení vydalo minulé vedení obce. Ve středu o tom budeme jednat, do té doby zjistím, jestli pozemek patří opravdu obci. V těch místech je to s cestou trochu složité, “ řekl Deníku starosta Bohutína Ladislav Turek.
„Pokud by se soukromá osoba rozhodla na svém pozemku pokácet okrasné stromy s obvodem do osmdesáti centimetrů, nemusí nám nic ohlašovat,“ upřesnil Petr Bílek z Odboru životního prostředí v Příbrami. Dodal ještě, že lokalita, kde došlo k pokácení, se jejich odboru nedotýká a povolení tedy závisí na Obecním úřadu Bohutín.
„Rozhodně nešlo o malé stromy. Nejmenší z nich měl asi sto pět a nejsilnější přes dvě stě centimetrů. Podle mě je to svévole. Stromy prý házely stíny na kurty. Po té cestě chodí lidé s dětmi na procházku a učí je vztahu k přírodě. Je to veliká škoda,“ politoval lesní inženýr a také člen tenisového svazu Jiří Steins z Bohutína.
Za plotem, v zahradě šéfa tenisového svazu leží čerstvé kmeny z pokácených stromů. Lidé tvrdí, že tenisový svaz zaplatil za pokácení necelých sedm tisíc korun a šéf svazu si prý odtěžené dřevo vykoupil za čtrnáct set korun.
Snažili jsme se kontaktovat šéfa tenisového klubu, aby se k věci vyjádřil. Měl ale pokaždé nepřístupný telefon.
„Nedostavil se ani na tenisovou schůzku, asi je nemocný,“ vzpomněl si bohutínský starosta Ladislav Turek.