Příbramáci tak s hrůzou sledovali, jak jim mizí alej hlohů přímo před očima. Pro někoho to znamená jako přijít o část svého domova.

Rozčarování

„Já to oplakávám. Tahle alej byla nádherná, když rozkvetla. Zajímalo by mě, čím chtějí ty stromy nahradit. Je to veliká škoda,“ posteskla si Michala Ročňáková z Příbrami.

Málokdo v ulici Bratří Čapků má ponětí o tom, proč město přistoupilo k takovému radikálnímu kroku. Kdyby měli příležitost se vyjádřit, určitě by prý bojovali za zachování stromové aleje.

„Před pětačtyřiceti lety jsme tady ty stromy sázeli. V létě navíc poskytovaly stín. Teď bude slunko pražit lidem rovnou do oken. Je to hrůza. Ty stromy byly zdravé. Pokud potřebují stavět, tak by snad stačilo pokácet jen jednu stranu, ne celou ulici. Chlubili jsme se, jak jsme zelené město, teď ale budeme uzavření v betonu,“ shodují se obyvatelé ulice.

Hlohy zmizely kvůli rekonstrukci ulice

„Rozhodnutím Městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí, bylo v této lokalitě povoleno pokácet celkem 137 hlohů. Důvodem ke kácení je plánovaná kompletní rekonstrukce ulice Bratří Čapků v letošním roce,“ vysvětlil postup města tiskový mluvčí radnice Jiří Kubík.

Po skončení rozsáhlé rekonstrukce, v rámci které vznikne například větší počet parkovacích míst, budou v ulici Bratří Čapků vysazeny nové dřeviny, předepsané rozhodnutím ke kácení jako náhradní výsadba. Konkrétně se podle připraveného plánu jedná o 66 muchovníků stromovitých, 5 hlohů a 218 keřů. „Jedná se o asi 6 metrů vysoký strom s široce pyramidální korunou, efektní v květu, s nádherným podzimním zbarvením listů,“ přiblížil Jiří Kubík vzhled muchovníku, který má nahradit pokácené hlohy.

Nikdo se nás neptal

Lidé si hlavně stěžují, že s nimi nikdo takový rozsáhlý zásah do okolí jejich domovů předem neprobíral. „Myslím, že někdy na podzim jsem zahlédla nějakou cedulku vyzývající k diskuzi o chystaném projektu, ale nebyla moc zřetelná. Třeba důchodci by si jí určitě ani nevšimli,“ dodala Michala Ročňáková.

Stromy překážely

Rozsáhlé kácení obhajuje příbramský starosta. „V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí bylo zpracováno dendrologické posouzení dřevin navržených ke kácení. Z výsledků vyplývá, že zdravotní stav většiny asi padesát let starých hlohů v ulici Bratří Čapků je zhoršený, vitalita narušená. To odpovídá danému věku, taxonu i prostředí, kde se stromy vyskytují. Z projektu dále vyplývá, že kácené dřeviny byly v minulosti vysazeny buď přímo v trase, nebo v ochranném pásmu veřejné infrastruktury, zejména silového vedení vysokého napětí, vodovodů a kanalizací. Kořenový systém zmíněné inženýrské sítě poškozuje. V souvislosti s rekonstrukcí dojde mimo jiné k celkové revitalizaci zeleně v daném obytném prostoru,“ řekl starosta Josef Řihák.

Vykácení stromů je součástí projektu revitalizace ulice Bratří Čapků, kterou město provádí v rámci Integrovaného plánu rozvoje města na Březohorském sídlišti. Po dokončení přibudou parkovací místa, cyklostezka, město opraví i veřejné osvětlení.