Ošetření zeleně na hřbitově zahrnuje téměř čtyři stovky stromů. Místa, kde se dřeviny ošetřují, budou zajištěna kvůli bezpečnosti lidí. Protože se jedná o velký rozsah prací a je nutné také přihlížet k počasí, revitalizace bude trvat celý tento rok a bude pokračovat do roku 2012. Ošetření provádí arboristé-stromolezci.

Radnice z toho důvodu žádá občany, aby v době provádění arboristických prací, které budou bohužel hlučné a pro nepovolané i nebezpečné, dbali pokynů arboristů a nevstupovali do míst, kde budou práce prováděny. Hrozí totiž nebezpečí úrazu. Veškeré činnosti budou prováděny tak, aby bylo minimalizováno riziko škod. Firma je pro případ způsobených škod pojištěna.

V případě jakýchkoli podnětů k průběhu prováděných prací mohou občané kontaktovat správce hřbitova, kterým je příspěvková organizace města Technické služby Příbram.

Kolik zeleně bude následně vysazeno včetně dalších podrobností ohledně revitalizace, přineseme v úterý.