„Každý, kdo v minulém roce podpořil finalisty ankety Strom roku, přispěl do veřejné sbírky, jejíž výtěžek je věnován na letošní výsadby. Díky zapojení tisíců lidí do soutěže o nejsympatičtější strom budou na jaře moci sázet zástupci obcí, škol nebo neziskových organizací v šesti krajích České republiky. Další část prostředků z veřejné sbírky rozdělíme mezi žadatele na podzim roku 2010,“ vysvětlila Hana Zuchnická koordinátorka programu Strom života.

Díky finanční podpoře se na jaře například obnoví ovocné aleje podél polních cest a cyklostezek. Do výsadeb se zapojí žáci základních a mateřských škol, kteří tak mají možnost získat praktické znalosti o výsadbě, růstu a nárocích stromu.

„Při výběru projektů klademe největší důraz na zapojení veřejnosti. Když si lidé stromy sami vysadí, získají k nim bližší vztah a začnou si jich více vážit,“ doplnila Hana Zuchnická z Nadace Partnerství.

Na Příbramsku získalo například sdružení Mech nech! dvanáct tisíc korun na dokončení osázení cesty u Hlubyně, ve Vrančicích zas dojde k obnovení aleje ovocných stromků na obecních pozemcích.