Soutěž, kterou pořádala 2. dubna Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře, měla dvě části – Prezentace „Můj domov – moje krajina" a písemné a praktické provedení úkolů, které byly sestaveny z pěti celků: Ekologie a příbuzné obory; Legislativa ochrany přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu; Zásady správné zemědělské praxe; Odpady a nakládání s nimi a Ekosystémy a potravní řetězce.

„Studentky Kristýna Čedíková a Eliška Vaňková obsadily krásné druhé místo, získaly pohár a knižní odměnu. Ještě před návratem si stihly prohlédnout unikátní botanickou zahradu v areálu táborské školy a některé druhy ohrožených zvířat," informovala Ivana Švejdová za školu a dodala, že doufá, že se škole bude takto dařit i v dalších soutěžích, které ještě letos na studenty z oboru Agropodnikání čekají.

Soutěží se i v couvání s traktorem

Již po šestnácté pak proběhla další soutěž zemědělských škol oboru Agropodnikání. Tuto soutěž pořádá vždy škola, která v minulém roce obsadila 1. místo. Takže v letošním roce se akce konala na zemědělské škole v Olomouci.

„Na počátku této soutěže se jí z celé republiky zúčastnilo 35 škol, letos nás již bylo jen 26. V této konkurenci náš žák Jiří Borzyk obsadil čtrnácté místo. Tajně jsme doufali, že se umístí lépe, protože na to měl. Je to student, kterého zemědělství baví a bude v něm po maturitě pracovat. Bohužel se vždy nedaří tak, jak si přejeme," okomentoval výsledek kantor Jiří Beran.

Tato soutěž je obtížná a všestranná. Soutěžící musí podle Berana umět couvat s traktorovým přívěsem, znát všechny rostliny a plemena zvířat, seřídit zemědělský stroj a vypočítat odpis, daň, odměnu.

„První místo obsadila zemědělská škola v Benešově, druhé byly Klatovy a třetí Přerov. Když se však podíváme na výsledkovou listinu, zjistíme, že jsme ze zemědělských škol našeho kraje byli na druhém místě ze šesti škol a to není tak špatné. Ve středu 23. dubna čeká ještě tohoto žáka jízda zručnosti s traktorem v Blatné a pak maturita. Věřím, že v těchto zkouškách bude úspěšnější," dodal Jiří Beran.