ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 125 zemích světa. V České republice pracuje od roku 1992.

Organizace nabídla nové vzdělávací programy, které se vztahují k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. OA a VOŠ Příbram vybrala z nabídky program Migrace.
Studenti si během devadesátiminutového programu položili otázku, jaké jsou příčiny migrace ve světě a v Evropě, jaká pozitiva přináší život v nové zemi, s jakými nástrahami se musí migrující osoby potýkat a jak celosvětová migrace ovlivňuje náš život.

Studenti se během programu seznámili s fenoménem migrace a jeho vlivem na životy lidí v ČR, Evropě i ve světě. Cílem programu bylo odhalit souvislost mezi celosvětovou migrací a sociální mobilitou každého z nás. Studenti se prostřednictvím několika příběhů dozvěděli, co je čeká, pokud vycestují do jiné země, jaké úřední náležitosti musí podstoupit, jak dlouho trvá vyřizování dokumentů na úřadech, jaké nástrahy je mohou potkat a co zažívají cizinci, kteří přicestují do naší republiky. Možná je to dovedlo k poznání, že pokud se u nás seznámí s cizincem, rádi mu pomohou a budou vědět, jak mu poradit. A na druhou stranu pokud vycestují oni, co je čeká a s čím se musí smířit a co vše překonat. Určitě životně přínosný program!

Iva Čápová, OA a VOŠ Příbram

Jednou bych se chtěl přestěhovat, ale zjistil jsem, že to nebude jednoduché, říká student

Když jsem uslyšel, že se naše třída zúčastní besedy na téma migrace, byl jsem nadšený, protože již delší dobu přemýšlím, že bych se rád v dospělosti přestěhoval do cizí země. Nejvíce se mi líbí Japonsko, které mě uchvátilo svou kulturou. Po této besedě ale vím, že takováto cesta nebude vůbec jednoduchá.

Beseda začala seznámením se dvěma dívkami, Evou a Kristýnou, které nás celou besedou provázely. Po seznámení se nás Eva zeptala, jestli jsme se s migrací už někdy setkali a jestli také neuvažujeme o tom, že bychom se v budoucnu přestěhovali do cizí země. Většina spolužáku odpověděla, že by rádi žili v Americe, ale padly dokonce i země jako Maledivy a Nový Zéland. Po několikaminutové přestávce jsme si rozdali několik papírků s příběhy cizinců, kteří se přistěhovali do naší země, a dostali jsme za úkol vžít se do jejich role a projít si stejnou situací. Já jsem dostal příběh chlapce ze Španělska, který do České republiky přijel hledat práci, protože jeho otec přišel o práci a on už nadále nechtěl být ekonomickou přítěží své rodiny.

Jako první jsem musel navštívit úřad, kde jsem si vyzvedl několik formulářů, které jsem musel obratem vyplnit, abych se mohl stát občanem České republiky. Vyplňování nebylo vůbec jednoduché, úřednice mě hned několikrát poslala s chybami zpět. Naštěstí jsem po několika minutách konečně došel ke správnému výsledku a mohl jít pracovat.

Z dvouhodinové besedy jsem si odnesl spoustu zajímavých informací. Například, že stěhování není úplně jednoduché, i když jsou obě země členem Evropské unie.

Aleš Pajer, 2. C