„Žáci rozdělení do skupinek obdrželi pracovní listy, ve kterých měli vepsané úkoly provázané s jednotlivými místy v srdci Prahy. Některé otázky byly poměrně snadné, ovšem některé jim daly zabrat a v týmech bylo třeba dát hlavy dohromady. Po vyhlášení výsledků čekala na studenty odměna – nikoliv sladká, ale zato vysoce efektivní. Získali žolíky, které mohou použít v jednotlivých předmětech v případě, že by nebyli připraveni na zkoušení," komentuje výlet učitelka březnické střední školy Eliška Houzimová.