Takovou zkouškou prošlo 39 studentů středních škol a gymnázií. Ve dnech 13. až 17. června vyvrcholila ve Vojenském zařízení Valdek a výcvikovém prostoru Chráněné krajinné oblasti Brdy soutěž pod názvem Europa Secura 2016. Do akce se zapojily pozemní síly Armády České republiky a Ministerstvo obrany ČR.

„Soutěž je zaměřená na problematiku Evropské unie a Severoatlantické aliance a jejich role při zajištění bezpečnosti ve světě. Studenti musí prokázat svoje znalosti, vypracovávají bezpečnostní analýzy a učí se, jak řešit konflikt v nestabilních zemích. Vyzkoušeli si také práci v týmu. Hlavní cenou pro vítěze soutěže je třídenní cesta do Bruselu," vysvětlil koordinátor projektu Europa Secura Radomír Špok z Institutu pro evropskou politiku Europeum.

Do soutěže se přihlásilo 321 tříčlenných týmů. Ty nejlepší se probojovaly do celostátního kola, které se uskutečnilo v Brdech. Čekal je celotýdenní pobyt v roli diplomatů. Námět byl zasazen do fiktivní země Dormenistán. Úlohou soutěžících bylo zmapovat politickou situaci v zemi a přijmout adekvátní diplomatické řešení. Prostředí maximálně se přibližující realitě připravili studentům vojáci z 13. dělostřeleckého pluk, 15. ženijního pluku, Vojenské policie a 103. centra civilně-vojenské spolupráce a psychologických operací.

Na trase dlouhé 27 kilometrů plnili soutěžící rozličné úkoly. Pomohly jim praktické rady během přednášek a názorných ukázek, které jim poskytli vojáci mající bohaté zkušenosti ze zahraničních operací. „Naším cílem bylo navodit reálnou atmosféru, aby se soutěžící co nejvíce ztotožnili s danou rolí. Vyzkoušeli si, jak jednat s rebely a povstaleckými skupinami. Neustále byli pod tlakem a stresem. Na poslední chvíli dostávali přesné informace o tom, co se bude dít. Také spánkový deficit a minimum osobního volna hrály svoji roli. Poslední celostátní kolo je hlavně o zážitcích a zkušenostech," uzavřel Špok. VLASTIMILA CYPRISOVÁ