Projekt Studentské volby pravidelně připravuje společnost Člověk v Tísni. Jeho cílem je přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích voličů. Studenti mají možnost se na základě vlastní zkušenosti s pořádáním voleb seznámit s principy zastupitelské demokracie a volebním systémem. V celé republice volilo celkem 40 tisíc studentů ze tří stovek přihlášených škol.

Do letošních Studentských voleb se na Příbramsku zapojily čtyři školy, z toho tři v samotném okresním městě. Uskutečnily se tento týden a obsahovaly vše, co k volbám patří. V každé z přihlášených škol studenti sestavili volební komisi, která zasedla ve volební místnosti s urnou a potřebnou plentou pro hlasování.

V Příbrami se volilo například na obchodní akademii, jež se tohoto projektu účastní pravidelně. „Chceme, aby si studenti vyzkoušeli, co všechno volby obnášejí, a to i ti, kteří ještě u řádných voleb být nemohou. A také, aby se u studentů zvedlo povědomí o volbách,“ prozradila za organizátory voleb ve škole Marcela Blažková s tím, že jasným vítězem byli v letošním roce Piráti.

Volili studenti také v Gymnázium pod Svatou Horou.

Organizaci studentských voleb ve škole zajistili žáci třetího a čtvrtého ročníku v rámci společenskovědního semináře.

„Tento projekt je z našeho pohledu pro studenty zajímavý i velmi prospěšný, o čemž svědčí jejich zájem o samotné volby, tak i chuť se na tento občanský akt připravit a zodpovědně se rozhodnout,“ konstatoval učitel Jakub Konečný.

Dále v Příbrami volili studenti střední zdravotnické školy, kde se jich zúčastnilo 214. Pouze čtyři nevolili a 29 jich odevzdalo neplatný hlas.

Volby nanečisto si vyzkoušeli rovněž ve Střední odborné škole v Březnici, kde výsledky také nijak nevybočovaly z celorepublikového trendu.

V sousedním Berouně se do projektu zapojily dvě školy, a to obchodní akademie, střední pedagogická škola a jazyková škola a manažerská akademie, rovněž soukromá střední škola, kde volilo 73 studentů. Podle výsledků hlasování, které škola zveřejnila na svých webových stránkách, zvítězilo Hnutí ANO před Piráty a ODS.

„Naším cílem je, aby se student seznámili s principy zastupitelské demokracie a volebním systémem České republiky. Výsledky Studentských voleb vnímáme jako specifickou výpověď o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích. Myslíme si, že by politiky, médii ani veřejností neměly být přeceňovány, ale ani přehlíženy,“ uvedl zástupce ředitelky školy Vlastimil Kerl.

Podle jeho slov měli mladí voliči největší potíže s praktickými úkony u voleb, například zda se hlasovací lístky kroužkují nebo zaškrtávají, zda mohou volební lístek do obálky přeložit a podobně. Studenti této školy volili dvakrát. Vedle Studentských voleb si totiž zároveň vybírali i své zástupce do studentské a školské rady. „Prakticky jsme tak využili připravenou volební místnost i pro potřeby školy,“ dodal Vlastimil Kerl.