Lze obecně vysvětlit co je to chudokrevnost?

Anemie (chudokrevnost) je definována jako snížení hodnot hemoglobinu, hematokritu a zpravidla i počtu červených krvinek v krvi pod dolní hranici normálních hodnot. U žen je dolní hranice hemoglobinu 120 g/l a u mužů 135 g/l.

Co se v organismu děje, hovoříme-li o sideropenické anemii?

Při sideropenické anemii je nedostatečná krvetvorba způsobena chyběním důležitého stavebního prvku krvetvorby – železa. Organismus zpočátku deficit železa kompenzuje jeho mobilizací ze zásob, při pokračující sideropenii dochází k rozvoji anemie, kdy v důsledku poklesu hemoblobinu v krvi dochází k poklesu přenosu kyslíku do tkání a vzniká charakteristický klinický obraz - tzv. anemický syndrom.

Jaká je příčina vzniku sideropenické anemie?

Příčiny sideropenické anemie lze obecně rozdělit na 3 skupiny:
 ztráty železa – krvácení ze zažívacího traktu – vředová choroba, nádorové choroby, hemoroidy, záněty střeva, apod., opakované krvácení z nosu, 1. silnější menstruační krvácení, dárcovství krve, hemodialýza a další.
2. nedostatečný přívod železa – nedostatečné vstřebávání železa po resekcích žaludku a tenkého střeva, při celiakii a také nedostatečný příjem železa v potravě /malnutrice/
3. zvýšená potřeba železa – růst, těhotenství.

Upozorňuje na sebe toto onemocnění nějakými specifickými projevy?

Klinický obraz anemického syndromu závisí na rychlosti vzniku anemie, její hloubce, věku nemocného a stavu jeho kardiovaskulární soustavy. Subjektivně bývá anemie provázena únavou, slabostí, bledostí kůže a sliznic, horší tolerancí fyzické zátěže, tachykardií, pokročilejší stupně anemie mohou být provázeny dušností, bolestmi na hrudi, bolestmi hlavy, nechutenstvím apod.

Pokud máme podezření na anemii u sebe nebo svého dítěte, na koho se obrátit a jaká vyšetření budeme muset podstoupit?

Základní vyšetření provede praktický lékař pro dospělé nebo děti – odběr krevního obrazu a hladiny železa v krvi, podle tíže a příčiny anemie rozhodne o odeslání pacienta do péče hematologa či v případě ztrátové anemie jiného specialisty (gynekologa, gastroenterologa, chirurga apod).

Pokud se naše obavy potvrdí, jak probíhá léčba?

Léčba spočívá v substituci železa nejčastěji v tabletové formě. Pokud je z nějakého důvodu tato léčba neúčinná či je špatně tolerována, existuje možnost substituce železa formou parenterální – aplikace železa do žíly pacienta.

Nese si s sebou toto onemocnění nějaká rizika při neléčení nebo omezení do budoucna?

Neléčená sideropenie vede k prohlubování anemie, k rozvoji tkáňové hypoxie (nedostatečné zásobení kyslíkem) a k zatížení kardiovaskulárního systému – k tachykardii, hypertrofii srdce, srdečním šelestům a v konečném důsledku může mít za následek projevy srdečního selhávání. DAGMAR ČERŇANSKÁ