Na většině území republiky tedy v poslední době vůbec nepršelo nebo spadlo pouze pár milimetrů srážek. Vodní deficit v půdě se prohloubil a to v zásadě na celém území. Na 18% území chybí půdě 40 milimetrů a místy až 60 milimetrů srážek. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále také podepisuje na výši hladin podzemní vody. Situace se zhoršuje již pátý týden v řadě.

Zda se nějak toto dlouhotrvající sucho projevuje na zásobování pitnou vodou odpovídala asistentka generálního ředitele 1. SčV Kristina Blaszczyková“ „ V námi provozovaných lokalitách na Příbramsku zatím, i přes dlouhotrvající sucho, potíže s nedostatkem vody neevidujeme. Množství vody ve vodárenských nádržích pro Příbram je zatím dostatečné a k dispozici je i dostatek vody v řece Vltavě. Potíže nejsou hlášeny ani ze Sedlčanska. K regulaci spotřeby vody, zatím, na Příbramsku ani Sedlčansku nepřistupujeme. Bude ale samozřejmě záviset na dalším vývoji počasí,“ doplnila.

Podobně odpověděla také Blanka Marvanová z Vodohospodářské společnosti Dobříš, tam už s předběžnými opatřeními dokonce začali: „Ano, vzhledem k teplému počasí a narůstající spotřebě vody jsme zahájili kampaň Šetři vodou. Doporučujeme uveřejnění výzvy na webové stránky i okolních obcí, roznášíme letáčky s upozorněním o nutnosti šetrného hospodaření s vodou.“ Blanka Marvanová také dodává, že začátkem teplého období se zvyšuje nárůst odběru vody, a to především napouštěním bazénů a zaléváním zahrad, přestože zalévání pitnou vodou představuje zbytečné plýtvání.

Jak se vyjádřil místostarosta města Sedlčany Miroslav Hölzel: „Sucho je i na Sedlčansku mimořádné. Nicméně pitné vody má město dostatek díky přivaděči ze Želivky a zatím žádná opatření nepřipravujeme.“

Že je sucho velmi výrazně znát také v lese, potvrdil vedoucí správy CHKO Brdy Bohumil Fišer: „Při komentovaných vycházkách jsme byli svědky, jak dále postupuje sucho. Je to posledních několik let a dotýká se to už i smrkových monokultur ve vrcholových partiích. CHKO Brdy je významným zdrojem pitné vody pro okolní obce. Je třeba přijmout urychleně opatření na zlepšení zadržování vody,“ varuje Fišer. A dodává: „Přechod od smrkového hospodaření k druhově bohatšímu se zastoupením původních listnáčů nebude stačit. Je třeba nahradit holosečné hospodaření, které vyžaduje odvodnění pozemků i přístupových cest výběrnými způsoby hospodaření, kdy mám druhově i věkově rozrůznění les, který není třeba odvodňovat, protože staré stromy drží hladinu podzemní vody níže a semenáčky tak mohou bez problémů odrůst.“

Jak by měly vypadat opatření, které by omezily dopady kombinací nízkého úhrnu srážek a stoupajících teplot v následujících letech, navrhuje Hnutí Duha. Mimo jiné je v zemědělství třeba snížit velké rozlohy polí, vracet zeleň do krajiny, a to tak, aby se snížila eroze půdy. Důležité podle nich také je revitalizovat potoky, stavět nové rybníky nebo menší vodní nádrže.