Začátek hudebního večera je v 19 hodin a místem konání je Bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Benefiční koncert svým pěveckým uměním podpoří sólisté Národního divadla Alžběta Poláčková, Vratislav Kříž a Vladimír Rejlek. Všechny umělce doprovodí na varhany svatohorský regenschori Pavel Šmolík.

Vstupenky si můžete zakoupit přímo na poutním místě nebo si je rezervovat pomocí emailu.

K 29. únoru se na stavbu nových velkých varhan pro Svatou Horu vybralo přes 4,7 milionu korun. Základním materiálem na varhany je dubové a smrkové dřevo a klávesy se udělají z ebenu a kosti.