Radnice v rámci koncepčního zlepšování pohledu z města na Svatou Horu plánuje odstranit některé stromy na pozemku ve svém vlastnictví a tím nejen zlepšit výhled na Svatou Horu, ale zároveň i podmínky pro růst zdravých stromů. „Město Příbram postupem času přišlo o svoji unikátní a po staletí obdivovanou dominantu. Já si myslím, že je to škoda,“ uvedl v této věci starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Město si proto nechalo v roce 2017 zpracovat odbornou studii, která řeší jednotlivé stromy rostoucí na pozemku ve vlastnictví města, ale i stromy na pozemcích svatohorské farnosti. "Hledáme rozumné řešení, jak Svatou Horu zviditelnit ze všech pohledů a zároveň zachovat stromy, které jsou zdravé a které se tam hodí," uvedl místostarosta města Příbrami Václav Švenda s tím, že k určitým úpravám došlo už v letech 2014 a 2016. Finální podoba nové etapy zkvalitnění dálkových pohledů na Svatou Horu byla podle Švendy předjednána se zástupci Svaté Hory, ale i s orgány státní památkové péče a ochrany přírody.

Na základě studie radní na svém posledním jednání 8. ledna souhlasili s odstraněním 49 kusů stromů a stromků z havarijních, zdravotních a pěstebních důvodů. Také souhlasili s odstraněním šesti kusů stromů, které výrazně ovlivňují dálkové pohledy na baziliku. Tři stovky staletých stromů budou na městském pozemku ponechány.
„To, zda svatohorská farnost bude chtít realizovat navržené zásahy i na svých pozemcích, záleží pouze na jejím rozhodnutí,“ doplnil místostarosta.

Studie nedoporučila celkové „odlesnění“ Svaté Hory, protože takový zásah by přinesl i zvýšení hluku v areálu. Stromový porost tlumí rušivé zvuky a celý areál by tak přišel o svou výlučnost, která je dnes dána právě absencí přímé spojitosti s moderním městem. V tuto chvíli Město Příbram požádalo orgány státní památkové péče a ochrany přírody o povolení zamýšlených zásahů.

Celkově je zeleň na celém území města poměrně zanedbaná, na některých místech přerostlá a potřebovala plošný radikální zásah. To v listopadu konstatoval i Luboš Řezáč, zástupce velitelky městské policie. O prořezu stromů již městská policie jedná s Technickými službami, protože přes koruny stromů a přerostlé nálety není možné kontrolovat dění ve městě pomocí kamerového systému. Na některá místa, jako například okolí Kulturního domu nebo Nízkoprahového denního centra a noclehárny pro lidi bez přístřeší na Rynečku, je kamerami vidět pouze na podzim a v zimě, když opadá listí.