A právě v úterý 16. dubna proběhla ve Svatohorském sadu jedna taková pracovně-edukační akce, které se zúčastnily některé základní a střední školy z Příbrami a okolí. „Celkem bylo na akci 250 dětí a dále 40 dospělých jako pedagogický doprovod, pracovníci společnosti Doosan Bobcat, členové spolku a sympatizanti," informoval Luboš Řezáč ze spolku Svatohorské sady.

Akci spolupořádal spolek Svatohorské sady Příbram, z.s., ve spolupráci se společností Doosan Bobcat. Každý žák dostal na začátku akce drobné dárky, prošel školením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následně se zapojil do pracovní činnosti, která zahrnovala například tahání větví ke štěpkování, úklid dřeva, přípravu k sázení stromků či zálivku stromů.

Během dne se pak konaly edukační workshopy, na kterých se mohli žáci seznámit se stroji zapůjčenými na akci. Dozvěděli se také něco o životním prostředí v sadu, o udržitelnosti apod. Po každé edukační části následovalo vysazení ovocného stromku a umístění hmyzího domku a ptačí budky.

Zároveň se na akci podepsalo memorandum mezi spolkem Svatohorské sady Příbram, který zaštiťuje veškeré práce na všech pozemcích okolo Svaté Hory, zástupci společnosti Doosan Bobcat, která se zavázala ke spolupráci se spolkem při obdobných akcích, zástupci Svaté Hory, jako majoritního vlastníka pozemků a Janem Konvalinkou starosty města Příbram, které je jedním z hlavních partnerů spolku a dále druhým největším vlastníkem pozemků v sadu a okolí.

„Toto memorandum je závazkem pro všechny zúčastněné subjekty o tom, že práce nejsou pouze nahodilé, a přesto, že probíhají již pět let, tak ještě dlouhou dobu probíhat budou a o sad bude patřičně pečováno," vysvětlil Řezáč. Akce se i přes silný vítr a občasný déšť vydařila.

Prvomájové příbramské líbání ve Svatohorských sadech:

Fotogalerie: Prvomájové příbramské líbání ve Svatohorských sadech

„Za spolek všem zúčastněným velmi děkujeme a těšíme se, že sad je a bude dále hojně využívaným volnočasovým místem pro každého, kdo sem zavítá. Pokud by někdo chtěl činnost spolku Svatohorské sady Příbram podpořit nebo se o jeho činnosti dozvědět více, ať navštíví naše facebookové stránky Svatohorské sady Příbram, kde jsou informace o akcích již uskutečněných i o akcích plánovaných. Nejbližší se bude konat 1. května s názvem Májové líbání ve Svatohorských sadech, a to od 13 hodin," pozval Řezáč.