Stávající varhany pocházejí z roku 1948 a jsou již ve velmi špatném technickém stavu. Výměnou za ně chce správa Svaté Hory pro západní kůr v bazilice pořídit nové velké varhany z dílny Vladimíra Šlajcha z Borovan, který zhotovil i loni varhany chórové. Oproti nim se však cena i se všemi zednickými, truhlářskými či elektroinstalačními pracemi vyšplhá až na 15 milionů korun. Zatím Svatá Hora vybrala od dárců kolem jednoho milionu korun.


Díky nastřádaným penězům už mohly být v zahraničí zakoupeny některé části nového nástroje, které jsou kvůli finanční krizi levnější než dříve. K dispozici jsou již čtyři rejstříky s dvěma sty píšťal a v přípravě je smlouva s varhanářem, podle níž by mohl začít s výrobou hudebního nástroje již teď a nečekat, až bude mít Svatá Hora polovinu celkové ceny, jak zněla původní dohoda.


Celkem se budou varhany skládat ze tří manuálů a pedálu, 30 rejstříků a více než 1800 píšťal. Podle návrhu instrumentu bude jeho stavba sloučením klasických architektonických prvků s těmi novodobými.


Matice Svatohorská také na podporu výstavby nových varhan nechala vydat hudební CD, na němž představuje varhaník Jaroslav Tůma a virtuos Karel Paukert právě chórové varhany. K realizaci projektu přispěje svým dílem i prodej bronzových pamětních medailí. Svatohorská správa také oslovila příbramské podnikatele se žádostí o sponzorský dar, odezva je však prý zatím nulová.