Prohlídky jsou v pěti jazycích

Prohlídky jsou v češtině, angličtině, němčině, ruštině a italštině. „Já tady provádím německy. Rád bych měl prohlídky i v angličtině, ale z anglicky mluvících zemí sem jezdí mnohem méně poutníků než z Německa a Rakouska,“ říká jeden z brigádníků, student Gymnázia Příbram Ondřej Ježek.

Podle Ondřeje je to skvělá příležitost, jak využít jazykové schopnosti, které získal v průběhu studia na škole. Že se musí naučit řadu výkladového materiálu, nemusí být podle něj na škodu.

„Doplním si ještě něco nového o Svaté Hoře, co jsem nevěděl. A co se týče jazyka, tak práce s ním přináší užitek. Například jsem nevěděl, že ambit se může německy říci Kreuzung, ale také Rundgang, a každá skupina Němců nebo Rakušanů zná něco jiného,“ vypráví Ondřej své dojmy po prvním provedení německých turistů po Svaté Hoře.
Svoji poslední prohlídku pro německé turisty má za sebou Klára Bradáčová, která letos maturovala na gymnáziu v Praze.

„Skupinka, kterou jsem provedla po Svaté Hoře, je z Vídně a musím uznat, že se o vše dost zajímali,“ sdělila Deníku Klára, kterou přišli navštívit i její rodiče. „Chceme se podívat, jak jí to jde. Zatím ji musíme chválit. Mluví německy lépe, než jsme si mysleli,“ smějí se pan a paní Bradáčovi. Ti sem jezdí na chatu a věřili, že jejich dcera nasbírá na Svaté Hoře nějaké cenné zkušenosti.

Zatím není jasné, zda se na Svaté Hoře letošní sezóna vydařila nebo vydaří lépe než ta loňská. „Co se týče návštěvnosti, nevedeme si žádné statistické údaje. S určitostí víme, kolik lidí a skupinek si objednalo ve Svatohorském muzeu prohlídku s průvodcem.

Toto číslo bude jistě silně zkreslené, jelikož je i velký příliv věřících, které nikdo neeviduje a kteří se účastní ve velkých skupinách, rodinách i jednotlivě bohoslužeb, poutí, slavností i koncertů. Nemůžeme opomenout ani turisty, kteří se zajímají o Svatou Horu jako o architektonickou památku, ale také si přijdou prohlédnout bezprostřední okolí Svaté Hory s parkem,“ uvedla pastorační asistentka Alžběta Vacková. Jasné je jenom to, že poutníků dorazilo nejvíce z České republiky a Německa.

Mše jsou i v cizím jazyce

Nicméně samotná Svatá Hora láká každého i bez vyznání ke zklidnění a načerpání duchovních sil.
„Podle potřeb jsou slouženy mše i v jazyce německém a anglickém, které zajišťují naši kněží. Není výjimkou, že cizinci přijíždějí i s vlastním knězem,“ dodává Alžběta Vacková.

Přesto je na Svaté Hoře stále co vylepšovat. „Opravy mohou jít pořád dokola. Teď neopravujeme, protože tím nechceme rušit chod poutního místa. Ale jak víte, práce nemá nikdy konce,“ říká hlavní administrátor a rektor Svaté Hory páter Josef Michalčík. „Myslíme si, že by to tady mohlo ještě o trochu více žít. Je to tady pěkné natolik, že podle nás by si to zasloužilo větší obdiv,“ říkají manželé Bradáčovi.

Svatá Hora láká i na různé koncerty, poutě a jiné akce, jako byla Noc kostelů či Svatohorská šalmaj. Ta letošní se bude konat 18. září.

Štěpán Vitha