„V Příbrami máme tu zvláštnost, že Kašpar, Melichar a Baltazar jezdívají v čele průvodu na velbloudech. V běžném roce bychom nyní zveřejňovali pozvánku na průvod, běžný rok ovšem není, ani letos se tak průvod konat nebude,“ potvrdila mluvčí radnice Eva Švehlová.

Příbramský starosta Jan Konvalinka je přesto přesvědčen, že se další letošní veřejné akce dočkají lepšího osudu. „Stejně jako v roce loňském ani letos nám aktuální epidemická situace neumožňuje uspořádat tuto tradiční akci. Pevně ale věřím, že v letošním roce budeme mít možnost se setkávat více, že nebude třeba připravené společenské akce rušit nebo omezovat počty návštěvníků,“ řekl starosta.

Při průvodu měli účastníci vždy možnost přispět do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Příbram, pobočkou Charity Česká republika. I přes zrušený průvod ale sbírka běží jako obvykle, a to od 1. až do 16. ledna. V tuto dobu je možné v ulicích Příbrami a dalších měst v regionu potkat mladé koledníky, kteří se letos vydávají koledovat po loňské vynucené pauze.

„Děkujeme všem, kteří podarují naše koledníky a vzpomenou si tak na lidi osamělé, nemocné či ty, kteří se ocitli v různých potížích. Charita Česká republika, která v tomto roce oslaví sto let existence, tu pro potřebné bude vždy, a to i díky vaší velkorysosti, soucitu, ohleduplnosti a laskavosti,“ uvedl Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Přispět lze také on-line na stránkách příbramské charity nebo prostřednictvím dárcovské SM.