„Svatohubertská mše se stala v naší obci tradicí. Letos jsme ji uspořádali již po dvanácté. Mám radost z toho velkého počtu lidí, kteří mši navštívili. Vážím si toho, že přišli téměř všichni členové našeho sdružení a navíc ve slavnostních uniformách," řekl Miroslav Votruba, předseda Mysliveckého sdružení Svatý Jan.

V průběhu mše vystoupili benešovští hornisté vedení hornmajstrem Janem Slabým, kteří zahráli a zazpívali několik fanfár a různých skladeb s mysliveckou tematikou. Na závěr vše všichni si účastníci bohoslužby zazpívali Svatojanskou fanfáru. Tato skladba zazněla vzápětí ještě jednou při loučení před kostelem. „Náš sbor má nejstarší tradici svatohuberských mší v naší farnosti. V průběhu roku pořádáme i celou řadu dalších akcí, na které zveme širokou veřejnost. Tou nejbližší je náš tradiční myslivecký ples, který se koná na 1. svátek vánoční v Krásné Hoře," doplnil předseda sdružení Miroslav Votruba.

Po skončení Svatohubertské mše se myslivci a jejich přátelé sešli na slavnostním obědě v hostinci U Lípy v Hrachově. Jiří Kubík