Veškeré náklady navíc pokryje dotace. Obnova poutního místa vyjde na 191,1 milionu korun, přičemž 162,5 milionu korun bude uhrazeno ze strukturálních fondů a zbytek ze státního rozpočtu.

Badatelské centrum za stamiliony
Celý projekt je zaměřený na stavební a restaurátorskou obnovu. Nově opravené prostory pak budou využívány jako vědecké a badatelské centrum se zaměřením na barokní kulturu. Nebude chybět ani hudební archiv. 


close Rozsáhlá oprava Svaté Hory. zoom_in „Primárně se tedy sbírka bude vztahovat k hudebníkům, kteří měli nějakou spojitost se Svatou Horou. Jedním z nich je například páter Bříza," řekl už dříve správce Svaté Hory Jan Traxler.

Nově rekonstruované prostory poslouží tedy jak duchovní činnosti, ale i stálé výstavní expozici. Budou uzpůsobeny i pro pořádání krátkodobých tematicky zaměřených výstav, kulturních akcí pro široké spektrum návštěvníků a vzdělávacích akcí pro žáky základních a středních škol.

V objektu Probošství by také měly být odstraněny vložené stropy a podhledy a odhaleny původní klenby.

Procházky 
s výkladem
Přestože je poutní areál z důvodů probíhající rozsáhlé rekonstrukce uzavřen, můžete vidět a dozvědět se mnoho zajímavého při procházce kolem Svaté Hory s výkladem: o sobotách 5., 12. a 26. září, vždy v 10.30 a 14.00 hodin.

close Rozsáhlá oprava Svaté Hory. zoom_in