Zázraky vyobrazené na stropech ambitů na Svaté Hoře spolu nemají žádnou souvislost, ani dějovou, ani časovou. Všechny ale pochází ze zdejších kronik a mají společného jmenovatele. Prosbu k Panně Marii Svatohorské, která podle účastníků neštěstí měla zásadní vliv na to, že nebezpečí bylo zažehnáno. Obrazů je celkem sto a jsou číslované. Při posledních restaurátorských pracích ale došlo k nesprávnému přečíslování části z nich.

Na východní straně ambitů jsou znázorněna nebezpečí zaviněná nešťastným pádem z koně nebo vozu a z výšky. Na jižní neštěstí způsobená divokými zvířaty nebo zlými lidmi, nepřátelským vojskem a morem. Obrazy na stropech západní chodby zobrazují neštěstí způsobená ohněm nebo střelbou a severní strana patří vodnímu živlu.

Na vršku nad Příbramí, která je od nejbližšího moře vzdálená stovky kilometrů, tak můžeme spatřit i souboj s mořskými vlnami. „Lidé mají vazbu k Panně Marii i ke Svaté Hoře jako takové, ať jsou, kde jsou. Uctívají ji i v Americe, kam se posílají kopie sošky do kostelů i domácností. Věhlas se ve světě ozývá. Je to podpořené tím, že po mši se soška v běžném provozu sundavá z oltáře a lidé si mohou vzít kousek plátýnka, které se jí dotýkalo. Dřív se stříhaly její pláště a rozdávaly lidem, ale to bychom nestačili šít, takže se to řeší takto,“ vysvětluje svatohorský administrátor páter David Horáček.

Už přibližně 15 let funguje na Svaté Hoře speciální služba – přímluva k Panně Marii Svatohorské. Přes mail uvedený na webových stránkách je možné zaslat prosbu, která je každou sobotu při mši svaté přednášena před soškou Panny Marie. Možné je i předat ji osobně. V poslední době se jedná zhruba o stovku proseb týdně.

Přímluva může být vyslyšena

„Letos v únoru nám přišla prosba za čerstvě narozeného chlapečka, který byl ve vážném stavu v nemocnici a v březnu pak přišlo poděkování, že chlapeček už je z nemocnice doma. Vlastně se tím potvrzuje, že přímluva může být vyslyšena. Ty rodiny – bylo jich tam podepsaných víc – ještě psaly, že se nemohou dočkat, až budou moct Panně Marii poděkovat osobně,“ popisuje příběh se šťastným koncem páter Horáček.

„V tom se odráží to, co tvoří podstatnou část dění tady na Svaté Hoře. Lidé sem přicházejí s vírou, nesou problém buď svůj nebo někoho jiného a prosí, aby se něco změnilo, zlepšilo, uzdravilo. Poslední dobou jsou to většinou prosby za zlepšení zdraví. Ze stovky proseb, které přijdou za ten týden, je jich devadesát za zdraví někoho konkrétního,“ dodává svatohorský páter.

Lidé chodí na Svatou Horu nejen prosit, ale i děkovat. Dnes už ale většinou nežádají lékaře, aby jim napsali dobrozdání o zázraku. Poslední lékařsky doložené zázračné uzdravení pochází z konce 40. let minulého století. Paní, která měla ortézu až ke kyčli a byla označována za beznadějný případ, se plně uzdravila. Ortézu i s botou pak nechala v bazilice na památku.

V seriálu Deníku vám postupně představíme všech sto svatohorských milostí, s konkrétním popisem událostí na nich zobrazených. V popisu jednotlivých událostí je využit text pátera Václava Smolíka, který v knize „Milosti Panny Marie Svatohorské v obrazech“ z roku 1948 stovku zázraků vyobrazených na stropech ambitů Svaté Hory vylíčil a doprovodil zápisy ze svatohorských kronik.